svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ก๊วนหุ้น MORE ไม่รอด ก.ล.ต. ฟัน 18 รายผิดฉ้อโกง ปั่นหุ้น

10 กุมภาพันธ์ 2566

ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิดรวม 18 ราย ความผิดฐานฉ้อโกง ปั่นหุ้น MORE ส่งเรื่อง บก.ปอศ. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หลังพบหลักฐานชัดเจน

วันนี้ (10 ก.พ. 66) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษบุคคล 18 ราย ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE  ข้อหาเข้าข่ายเป็นฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) ประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

รายชื่อผู้กระทำความผิด 18 รายที่ถูกก.ล.ต. กล่าวโทษ

 1. นายอภิมุข บำรุงวงศ์
 2. นายเอกภัทร พรประภา
 3. นายอธิภัทร พรประภา
 4. นางอรพินธุ์ พรประภา
 5. นายประยูร อัสสกาญจน์
 6. นายวสันต์ จาวลา
 7. Mr.Shubhodeep Prasanta Das
 8. บริษัท ตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด
 9. บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด
 10. นายสมนึก กยาวัฒนกิจ
 11. นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ
 12. นางสาวปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 13. นางสาวอัยลดา ชินวัฒน์
 14. นางสาวสุร์ศิริ ปรีดาสุทธิจิตต์
 15. นายอิทธิวรรธน์ วรรณะเอี่ยมพิกุล
 16. นายมั่นคง เสถียรถิระกุล
 17. นายโสภณ วราพร
 18. นายอมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

 

 

 

 

การกล่าวโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบ กรณีการซื้อขายหุ้น  MORE โดยประสานการทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

หลังได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ MORE ของกลุ่มบุคคลที่อาจเข้าข่ายเป็นการสร้างราคา และข้อมูลจาก บก.ปอศ. กรณีมีบริษัทหลักทรัพย์รวม 10 แห่ง ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบุคคลหลายรายในข้อหาฉ้อโกง โดยทุจริต หลอกลวง ทำให้ได้ไปซึ่งเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ เป็นเหตุให้บริษัทหลักทรัพย์ได้รับความเสียหาย และทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์

โดยพบว่ามีผู้กระทำความผิดรวม 18 ราย ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว ทางเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางและสถานที่ในการส่งคำสั่งซื้อขาย โดยได้แบ่งหน้าที่กันในการซื้อขายหลักทรัพย์ของ MORE ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งส่งคำสั่งซื้อขายที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในปริมาณมาก ทำให้ราคาเปิดของหลักทรัพย์ MORE สูงกว่าราคาปิดของวันก่อนหน้า

อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายของหลักทรัพย์ MORE อันเข้าข่ายเป็นฝ่าฝืนมาตรา 244/3 (1) ประกอบมาตรา 244/5 และมาตรา 244/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลทั้ง 18 ราย ต่อ บก.ปอศ. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามลำดับ