ออมสิน-ธ.ก.ส. แก้หนี้นอกระบบช่วยประชาขนแล้ว 8.8 พันราย

11 เม.ย. 2567 | 10:40 น.

คลังรายงานผลการแก้ไขหนี้นอกระบบ ระบุ “ออมสิน-ธ.ก.ส.” ช่วยเหลือประชาชนแล้ว 8.8 พันราย มูลค่ารวมกว่า 400 ล้านบาท

นายพรชัย  ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังขอรายงานความคืบหน้าการแก้ไขหนี้นอกระบบประจำสัปดาห์ ของผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินจากธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 8 เมษายน 2567

โดยมีประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้รับอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วจำนวน 8,806 ราย รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 426.55 ล้านบาท โดยมีจำนวนประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน (4 เมษายน 2567) 1,913 ราย รวมเป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 70.81 ล้านบาท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจข้างต้นแล้ว กระทรวงการคลังได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย 

โดยประชาชนที่สนใจขอกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 75 จังหวัดได้ที่ www.1359.go.th นอกจากนี้ นิติบุคคลใด (บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด) ที่สนใจประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์สามารถดูข้อมูลรายการยื่นคำขออนุญาตได้ที่ www.1359.go.th เช่นกัน