ปลัดคลัง สรุป 3 แหล่งเงิน 5 แสนล้าน “แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” งบ 67-68 และธ.ก.ส.

10 เม.ย. 2567 | 05:06 น.

“ลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง” แถลงเปิด 3 แหล่งเงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท มาจากงบ 67-68 และมาตรา 28 ของ ธ.ก.ส.

วันที่ 10 เม.ย. 67 เวลา 11.30น. นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 3/2567 หรือ บอร์ดแจกเงินดิจิทัล ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

โดยปลัดกระทรวงการคลัง อธิบายถึงแหล่งวงเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการจำนวน 5 แสนล้านบาท จะใช้แหล่งงบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็น 3 ส่วน 

1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 วงเงิน 152,700 ล้านบาท

2.ใช้เงินจากมาตรา 28 ของธ.ก.ส. วงเงิน 172,300 ล้านบาท  

3.บริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 175,000 ล้านบาท


 

ด้านนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อธิบายเพิ่มเติมประเด็น มาตรา 28 ยืนยันว่าไม่มีการขยายกรอบ และจะไม่มีการขยายกรอบ ทั้งนี้ส่วนงบ 67 เมื่อมีผลบังคับแล้วใช้กรอบก็จะกว้างขึ้น และเมื่องบ 68 ออกมาอีก กรอบก็จะกว้างขึ้น และมีการประเมินว่ากรอบจะลงต่ำ

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

“จึงขอให้หมดความกังวลเรื่องวินัยการเงินการคลัง” นายเผ่าภูมิ กล่าว
 

ปลัดคลัง สรุป 3 แหล่งเงิน 5 แสนล้าน “แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต” งบ 67-68 และธ.ก.ส.