สลากออมทรัยพ์ “ธ.ก.ส.” ชุดถุงทอง ขายเกลี้ยง 1 แสนล้านบาท

15 มี.ค. 2567 | 09:43 น.

ธ.ก.ส.ขายสลากออมทรัพย์ “ชุดถุงทอง” เกลี้ยง 1 แสนล้านบาท แนะผู้สนใจออมเงิน ฝากสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ซื้อ 50 ลุ้น 5 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการเปิดรับฝาก “สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง หน่วยละ 2,000 บาท จำนวน 50 ล้านหน่วย วงเงินรับฝาก 100,000 ล้านบาท ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไป ทำให้ยอดรับฝากเต็มวงเงินแล้ว โดยมียอดรับฝากผ่านทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile จำนวน 14,000 ล้านบาท และยอดรับฝากผ่านเคาน์เตอร์สาขา จำนวน 86,000 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

“ธ.ก.ส. ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์ของธนาคาร ซึ่ง ธ.ก.ส. จะนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและสร้างความเข้มแข็งสู่ธุรกิจชุมชน อันเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศต่อไป”

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวผ่านโครงการธนาคารต้นไม้ ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการกว่า 6,800 ชุมชน มีต้นไม้ปลูกเพิ่มขึ้นบนผืนดินกว่า 12.4 ล้านต้น รวมถึงการต่อยอดสู่ภารกิจซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 

พร้อมเตรียมขยายผลไปยังชุมชนธนาคารต้นไม้ทั่วประเทศและหนุนการปลูกป่าเพิ่มอีกปีละ 108,000 ต้น เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันและบรรเทาผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี ค.ศ. 2050 และวิสัยทัศน์ ธ.ก.ส.ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ยังสามารถร่วมออมและลุ้นรางวัลกับสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ที่มีความสะดวก เพียงราคาหน่วยละ 50 บาท

พร้อมลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 5,000,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายทุกเดือนถึง 24 ครั้ง รวมเงินรางวัล 15,917,000 บาทต่อเดือน ฝากง่าย ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.07 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.07 ต่อปี 

“โดยผู้ที่สนใจต้องฝากสลากภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรับสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น ๆ และกรณีฝากไม่ครบ 3 เดือน คิดค่าธรรมเนียมในการถอนเงินจากมูลค่าสลาก 2 บาทต่อหน่วย ที่สำคัญดอกเบี้ยและเงินรางวัลจากการฝากสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินกับ ธ.ก.ส. ได้อีกด้วย”

ซึ่งลูกค้าจะได้รับ e-Slip ไว้เป็นหลักฐานในการฝากสลาก บันทึกไว้ในอัลบั้มภาพในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลหมายเลขสลาก การตรวจผลสลาก และประวัติการถูกรางวัลได้ง่าย ๆ ผ่าน                     แอปพลิเคชัน BAAC Mobile ฝากได้แล้ววันนี้ ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555