"กรมบัญชีกลาง" แจงปม เพิ่มเงินคนพิการ 200 บาท

13 มิ.ย. 2566 | 07:39 น.

"กรมบัญชีกลาง" แจงปมเพิ่มเงินคนพิการ 200 บาท งวดเดือนมิถุนายน 66 ไม่เป็นความจริง ย้ำกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายเพิ่มเงิน

จากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลบนสื่อออนไลน์เรื่องเพิ่มเงินคนพิการ เดือนมิถุนายน 2566 โดยจะปรับขึ้นใหม่โอนเพิ่ม 200 บาท  ล่าสุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังออกมาชี้แจงแล้วว่า ไม่มีนโยบายในการปรับเงินคนพิการเพิ่ม 200 บาท โดยข้อมูลที่แชร์บนสื่อออนไลน์ดังกล่าวไม่เป็นความจริง ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ 

กรมบัญชีกลาง แจงปมเพิ่มเงินคนพิการ 200 บาท งวดเดือนมิถุนายน 66 ไม่เป็นความจริง

อนึ่ง กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา เบี้ยความพิการ สำหรับคนพิการเดือนละ 800 และ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  • อายุต่ำกว่า 18 ปี เดือนละ 1,000 บาท
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป เดือนละ 800 บาท

สำหรับประชาชนที่ต้องการลงทะเบียนรับสิทธิเงินช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ในส่วนของเงินคนพิการ สามารถตรวจสอบเงื่อนไข รายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้ 

การสมัครรับเบี้ยความพิการ 
ผู้พิการที่ต้องการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยา จะต้องมีบัตรผู้พิการ ซึ่งจะต้องสมัครที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนใครที่มีบัตรแล้ว ก็สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการได้ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร  

  • ลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคม สำนักงานเขต 

ส่วนภูมิภาค 

  • ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ในบัตรประชาชน
     

ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ