เบี้ยความพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ดูแนวทางโอนเงินที่นี่

08 พ.ค. 2566 | 00:55 น.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลัง แจ้งแนวทางโอนเงินเบี้ยความพิการจำนว 200 บาท สำหรับที่ได้รับสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ โอนผ่านสองช่องทางดูรายละเอียดทั้งหมดด่วน

เบี้ยความพิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน  กรมบัญชีกลาง สังกัดกระทรวงการคลัง  ได้แจ้งแนวทางการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้พิการ (เบี้ยพิเศษเดือนละ 200 บาท) ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ กรณีไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ มี 2 แนวทางดังนี้

  • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดิม
  • โอนเงินผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กำหนดแนวทางการโอนเงินสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ โดยกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ได้รับเบี้ยความพิการของ อปท. เดือนละ 800 บาท และผ่านเกณฑ์โครงการ ซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มเติมเบี้ยความพิการอีกเดือนละ 200 บาท ในกรณีไม่สามารถรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ได้ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเดิม ที่ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ใช้รับเบี้ยความพิการจาก อปท. โดยจะโอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน

เบี้ยความพิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ ที่รับเบี้ยความพิการจาก อปท. เป็นเงินสด จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่เปิดและผูกกับเลขประจำตัวประชาชนขึ้นมาใหม่ โดยได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เร่งลงพื้นที่เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ส่วนกลุ่มผู้พิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีเงินฝากและผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ จะโอนเข้าบัญชีร่วมของผู้ผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ กับผู้ดูแล โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือให้ความยินยอมได้จากเว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือติดต่อขอรับจากหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยทั่วประเทศ