บัญชีกลางสรุปเดือนพ.ค. โอนเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” 4.7 พันล้าน

04 มิ.ย. 2566 | 08:02 น.

กรมบัญชีกลางรายงานผลจ่ายเงิน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนพ.ค.66 รวมกว่า 4.7 พันล้านบาท ระบุโอนวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเยอะสุด 4.1 พันล้านบาท

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2566 วงเงินรวม 4,747.88 ล้านบาท แบ่งเป็น

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน ใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  4,154.35  ล้านบาท
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม  54.63 ล้านบาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 35.11 ล้านบาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 12.45  ล้านบาท
 • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ  32.99 ล้านบาท

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน)

 • มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มกราคม 2563 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2566)  จำนวน 259.86 ล้านบาท

3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ 

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า  105.09  ล้านบาท
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 9.93  ล้านบาท

4. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 78.21  ล้านบาท
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 2.41  ล้านบาท
 • มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มกราคม 2563 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566) จำนวน 2.83  ล้านบาท