ธอส.เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์ ดอกเบี้ยสูงสุด 4%

01 มิถุนายน 2566

ธอส.เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์ เปิดบัญชี 1 หมื่นบาท ตั้งแต่วันนี้-31 ก.ค.66 รับดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 4% พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน-ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานว่า ธอส.เอาใจคนรักการออมที่ต้องการผลตอบแทนสูง ด้วยการจัดทำผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์” ยิ่งฝากยิ่งได้ เพียงเปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท รับผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุดถึง 4.00% ต่อปี

ทั้งนี้ แบ่งเป็น

  • ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
  • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -  31 มีนาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.20 % ต่อปี
  • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567 จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

โดยรับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยรวมสูงถึง 1.66% ต่อปี (คำนวณจากวันสุดท้ายของการรับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม) พิเศษรับดอกเบี้ยเป็นรายเดือนและไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากและฝากเพิ่มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ

ธอส.เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มพูนทรัพย์ ดอกเบี้ยสูงสุด 4%