ธอส.รับฝากเงิน New Flexi ดอกเบี้ยสูงสุด 1.00%

13 พ.ค. 2566 | 04:49 น.

ธอส.รับฝากเงินออมทรัพย์ New Flexi ดอกเบี้ยสูงสุด 1.00% พร้อมยกเว้นภาษีให้ ชี้เปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 1 หมื่นบาทขึ้นไป เริ่ม 8 พ.ค.- 31 ก.ค.นี้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานว่า ธอส.ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ New Flexi อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.00% โดยจะรับการยกเว้นภาษีด้วย สำหรับบุคคลธรรมดาเปิดบัญชีใหม่ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ

 

 

  • กรณีลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปี
  • กรณีลูกค้าที่มียอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • หากเดือนใดไม่มีการถอนเงินฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยบวกเพิ่มพิเศษอีก 0.25%

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครบัญชีเงินฝาก และรับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.- 31 ก.ค.66 ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และเว็บไซต์ ghbank.co.th

ธอส.รับฝากเงิน New Flexi ดอกเบี้ยสูงสุด 1.00%