รวมมาตรการ "ธอส." ขยายเวลาช่วยเหลือลูกหนี้อีก 6 เดือน

30 พ.ค. 2566 | 10:24 น.

ธอส.ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อีก 6 เดือน ทั้งลูกค้ารายย่อย-ผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ ติดต่อขอร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 1-30 มิ.ย.66

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานว่า ธอส. ได้ขยายเวลามาตรการ 18 [M18] เพื่อดูแลลูกค้ารายย่อยที่มีสถานะบัญชีปกติ และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้ M18 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

 

ทั้งนี้ ให้ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 75% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.50% ต่อปี โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ M18 จำนวนทั้งสิ้น 21,385 ราย คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 22,404 ล้านบาท

 

“ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการผ่าน Application : GHB ALL GEN, GHB Buddy บน Application Line, www.ghbank.co.th และสาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 มิถุนายน 2566 พร้อมส่งหลักฐานการได้รับผลกระทบทางรายได้จากการประกอบอาชีพ/ธุรกิจ/การค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้ธนาคารพิจารณา โดย Upload ผ่านทาง Application :  GHB ALL GEN

มาตรการ 18 ดูแลลูกค้ารายย่อย

นอกจากนี้ ธอส.ยังได้ขยายเวลาความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์ และเป็นลูกค้าเดิมที่อยู่ระหว่างใช้มาตรการที่ 19 [M19] ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาความช่วยเหลือวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ยังไม่สามารถผ่อนชำระหนี้ให้กับธนาคารได้ตามสัญญากู้เงิน ให้ได้รับความช่วยเหลือต่ออีก 6 เดือน หรือตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566

โดยให้ผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 70% ของเงินงวดผ่อนชำระตามสัญญากู้เงิน และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ/ประกาศที่ผู้กู้ใช้อยู่ลงอีก 0.25% ต่อปี โดยปัจจุบันมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างการใช้ M19 จำนวนทั้งสิ้น 96 ราย คิดเป็นเงินต้นคงเหลือ 634.80 ล้านบาท

“ลูกค้าสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการ และยื่นเอกสารหลักฐานรายได้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ”

มาตรการ M19 ช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการสินเชื่ออพาร์ทเม้นท์