ธอส. พัฒนา 3 ฟังก์ชั่นใหม่ในแอป “GHB ALL GEN” ยกระดับบริการลูกค้า

28 เม.ย. 2566 | 05:18 น.

ธอส.ยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัล พัฒนา 3 ฟังก์ชั่นใหม่ในแอปพลิเคชัน “GHB ALL GEN” เพิ่มความสะดวกขอสินเชื่อ เปิดบัญชีเงินฝากประจำดิจิทัล (D-Fixed) และ ฝาก-โอน เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ/ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รายงานว่า ธอส.ได้พัฒนาด้านดิจิทัล ด้วยการเพิ่ม 3 ฟังก์ชั่นใหม่ใน Application : GHB ALL GEN เป็นการยกระดับการให้บริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าทุก GEN มากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการมุ่งสู่การก้าวเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้านตามวิสัยทัศน์ของ ธอส. ต่อไป

 

โดย 3 ฟังก์ชั่นใหม่ ประกอบด้วย

1. ขอสินเชื่อ ยื่นเอกสารง่ายๆ รู้ผลไว สะดวก รวดเร็ว เพียงกดเมนูขอสินเชื่อ จากนั้นกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารส่วนตัว เอกสารแสดงรายได้ และข้อมูลหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อ จากนั้นลูกค้าสามารถติดตามผลการยื่นขอสินเชื่อได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง

 

2. เปิดบัญชีเงินฝากประจำดิจิทัล (D-Fixed) ออมเงินได้ง่าย ๆ ให้ผลตอบแทนสูง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา พิเศษ!! ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกับเงินฝากประจำ D-Fixed 3 เดือน และ 12 เดือน ที่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 0.25% ต่อปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)

3. ฝาก-โอน เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า ในการฝาก หรือ โอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษ ได้ด้วยตนเองผ่านแอป GHB ALL GEN โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สาขา จากเดิมที่ต้องดำเนินการผ่านสาขาธนาคารเท่านั้น 

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด Application : GHB ALL GEN ได้ที่ App Store, Google Play และ App Gallery สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ