“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนพ.ค. ใช้จ่ายพุ่ง 3.7 พันล้าน

13 พฤษภาคม 2566

คลังอัพเดทยอดการใช้จ่าย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ชี้ล่าสุดใช้จ่ายเดือนพ.ค.แล้ว 3.7 พันล้านบาท จากผู้รับสิทธิ 12.56 ล้านคน แนะผู้ผ่านเกณฑ์ยืนยันตนภายใน 14 พ.ค.นี้ ได้รับสิทธิสวัสดิการ 18 พ.ค.66

นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ โดยข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. มีมูลค่าการใช้สิทธิสะสมตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กว่า 3,772.40 ล้านบาท จากผู้มีสิทธิ 12.56 ล้านราย

 

ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้สิทธิจาก

  • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าฯ จำนวน 3,594.07 ล้านบาท
  • วงเงินบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า จำนวน 104.85 ล้านบาท
  • วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 33.46 ล้านบาท
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 30.11 ล้านบาท
  • วงเงินบรรเทาภาระค่าน้ำประปา จำนวน 9.91 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในส่วนขอผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตน จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ ต้องมีผลการยืนยันตัวตนที่แสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) ของเดือนเมษายน 2566 จำนวน 300 บาท 

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด