เกษตรกรเฮ! รับสิทธิ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เพิ่ม 4.16 แสนคน

13 พฤษภาคม 2566

คลังเผยมีผู้ผ่านเกณฑ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เพิ่มอีก 4.16 แสนคน หลังคณะกรรมการฯ มีมติทบทวนคุณสมบัติเกษตรกร ดันยอดผู้รับสิทธิรวมกว่า 15 ล้านคน แนะเร่งยืนยันตัวตนภายใน 14 พ.ค. เพื่อใช้สิทธิภายใน 18 พ.ค.66

หลังจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม มีมติให้มีการตรวจสอบการเป็นเกษตรกร และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดกรองนั้น 

 

 

ล่าสุด กระทรวงการคลังได้มีการประกาศผลผู้ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีก 416,153 ราย ในวันที่ 4 พ.ค.66 รวมเป็นมีผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดกว่า 15 ล้านคน จากเดิมมีผู้รับสิทธิ 14.59 ล้านคน

 

โดยนายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติที่มีการประกาศผลเมื่อวันที่ 4 พ.ค.66 ที่ผ่านมา แล้วพบว่า มีสถานะ “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” ซึ่งมีจำนวน 416,153 รายนั้น จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ทั้งนี้ ต้องมีผลการยืนยันตัวตนที่แสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

โดยจะได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) ของเดือนเมษายน 2566 จำนวน 300 บาท 

สำหรับการยืนยันตัวตน ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการหากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด