ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กลุ่มฐานข้อมูลเกษตรกร ดูที่นี่

04 พ.ค. 2566 | 23:33 น.

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กระทรวงการคลัง ประกาศผลรอบใหม่แล้ว สำหรับกลุ่มฐานข้อมูลเกษตรกร สามรถยืนยันตัวตนถึงวันไหน และ ได้สิทธิ์รับเงินย้อนหลังหรือไม่ เช็คด่วน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 กระทรวงการคลัง ได้ประกาศผลรอบใหม่เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มฐานข้อมูลเกษตรกร  เพื่อคัดกรองคุณสมบัติที่ถูกต้อง

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้ส่ง SMS ที่แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ โดยมีข้อความว่า “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ขอแจ้งว่าท่านผ่านการ ตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถตรวจ สอบผลได้ที่หน้าเว็บไซต์โครงการและต้องยืนยันตัวตนภายใน 14 พ.ค. 66 เพื่อเริ่มใช้สิทธิตั้งแต่ 18 พ.ค. 66”

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

  • หรือเช็คสิทธิได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/
  •  หลังจากนั้นคลิกไปตรวจสอบสถานะลงทะเบียน
  • กรอกเลขที่บัตรประชาชนจำนวน 13 หลัก
  • กรอก วัน เดือน ปี เกิด
  • คลิก ตรวจสอบข้อมูล

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้ที่ไหน

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วพบว่ามีสถานะ “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  •  ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป และจะได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) ของเดือนเมษายน 2566 จำนวน 300 บาท ทั้งนี้ ในการยืนยันตัวตน ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ได้อีกหรือไม่?

อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ กระทรวงการคลัง แจ้งว่าในกรณีผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 แล้วพบว่า มีสถานะ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา” และได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนภายในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566.

ที่มา; กระทรวงการคลัง , โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่