พันธบัตรออมทรัพย์ "รุ่นออมอุ่นใจ"บนวอลเล็ต สบม.จำหน่าย 10 พ.ค.นี้

28 เม.ย. 2566 | 22:05 น.

คลัง เปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ "รุ่นออมอุ่นใจ" บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท เริ่ม 10 พฤษภาคม 2566 เช็ครายละเอียดที่นี่

พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงิน 10,000 ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยจัดสรรแบบ First-Come, First-Served สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100 – 20,000,000 บาท

 

อ่านเพิ่ม : พันธบัตรออมทรัพย์ "รุ่นออมอุ่นใจ" ดอกเบี้ย 2.70% เปิดขายเริ่ม 10 พ.ค.

 

พันธบัตรออมทรัพย์ \"รุ่นออมอุ่นใจ\"บนวอลเล็ต สบม.จำหน่าย 10 พ.ค.นี้

 

เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 – 23 พฤษภาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน (กรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับการซื้อครั้งแรก)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

พันธบัตรออมทรัพย์ \"รุ่นออมอุ่นใจ\"บนวอลเล็ต สบม.จำหน่าย 10 พ.ค.นี้ พันธบัตรออมทรัพย์ \"รุ่นออมอุ่นใจ\"บนวอลเล็ต สบม.จำหน่าย 10 พ.ค.นี้ พันธบัตรออมทรัพย์ \"รุ่นออมอุ่นใจ\"บนวอลเล็ต สบม.จำหน่าย 10 พ.ค.นี้