พันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” บนวอลเล็ต สบม.เริ่มจำหน่าย 7 ธ.ค.นี้

24 พ.ย. 2565 | 08:55 น.

พันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม” บนวอลเล็ต สบม.ซื้อง่าย ขายง่ายผ่านแอปฯ เป๋าตัง รับดอกเบี้ยสูงสุด 3% ต่อปี เริ่ม 7 ธันวาคม 2565

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2565  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น สุขใจให้ออม วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยครั้งนี้เพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรวอลเล็ต สบม.เป็น 15,000 ล้านบาท และ ซื้อได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อรายและจำหน่ายผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายสำหรับประชาชน วงเงิน 40,000 ล้านบาท

 

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น "รุ่นสุขใจให้ออม" บนวอลเล็ต สบม. รายละเอียดดังนี้

 •  พันธบัตรออมทรัพย์ฯ อายุ 3 ปี (SB25DA) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 2.30 % ต่อปี
 • พันธบัตรออมทรัพย์ฯ อายุ 7 ปี (SB29DA) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 3.00 % ต่อปี
 •  ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อคน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ลงทะเบียนวอลเล็ต สบม. : ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 • เปิดจำหน่าย: วันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2565

ธนาคารยังได้ร่วมจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “รุ่นสุขใจให้ออม” อีก 2 รุ่น  วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท  เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

 

สำหรับประชาชนทั่วไป

 • รุ่นอายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.30 % ต่อปี
 • รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี  (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
 • เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 13 – 20 ธันวาคม 2565
 • วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot first (การทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย)

 

พันธบัตรออมทรัพย์ “รุ่นสุขใจให้ออม”

 

สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

 • รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.90 % ต่อปี
 • (จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)
 • เปิดจําหน่ายระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565
 • วิธีการจัดสรรแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
 • จำหน่ายผ่าน Krungthai NEXT และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/1bb-happy-to-save-linetl

เงื่อนไข

 • ผู้มีสิทธิซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ซื้อพันธบัตรฯ ได้ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น
 •  ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา: ธนาคากรุงไทย, สบน.