สรุปแล้ว! "พันธบัตรออมเพิ่มสุข" ผู้ได้รับการจัดสรร-วงเงินต่อราย

26 ส.ค. 2565 | 06:34 น.

สบน. เผยผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น ออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) แบบ Small Lot First โดยมีผู้ได้รับการจัดสรร 14,610 ราย สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท พร้อมเตรียมเปิดจำหน่ายให้นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร อีก 1,000 ล้านบาท วันที่ 29 ส.ค.นี้

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้เปิดจอง พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) เพื่อกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนรายย่อย เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

 

โดยได้กำหนดเงื่อนไข จำหน่ายให้กับประชาชนในวงเงินที่จำกัดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกธนาคาร) และจำหน่ายให้เฉพาะประชาชนที่ไม่เคยลงทุนผ่านพันธบัตรออมทรัพย์ หรือผู้ไม่ได้จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 และได้นำรูปแบบการจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อจัดสรรให้กับผู้จองซื้อทุกรายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ซึ่งผลการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษนี้ มีผู้ได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 14,610 ราย และผู้จองซื้อทุกรายได้รับจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ตามวงเงินที่จองซื้อ และไม่เกินวงเงินจัดสรรสูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย (รวมทุกธนาคาร)  

 

โดยผู้จองซื้อทุกท่านที่เป็นผู้มีสิทธิ์ซื้อและได้จองพันธบัตรออมทรัพย์ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนดจะได้รับ SMS แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรจากธนาคารตัวแทนจำหน่าย ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา และธนาคารได้คืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ กรณีผิดเงื่อนไขการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตามเมื่อรวมจำนวนผู้ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรในรอบเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 19,496 ราย สบน. สามารถกระจายพันธบัตรออมทรัพย์ได้ถึง 34,106 ราย ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ในการกระจายการเข้าถึงตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและส่งเสริมการออมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ พันธบัตรออมทรัพย์  รุ่นออมเพิ่มสุข และรุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) ยังเหลือการจำหน่ายรุ่นออมเพิ่มสุข (รอบพิเศษ) สำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไรที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 1,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 10 ปี

 

อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี เริ่มจำหน่ายวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและวิธีการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง