เปิดประวัติคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้อยู่เบื้องหลังดีลสดบอลโลก 2022

18 พ.ย. 2565 | 17:34 น.

เปิดประวัติ"คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล" บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังดีล "ฟีฟ่า" ให้คนไทยได้ชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2565 ในที่สุดคนไทยได้ชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 เกือบนาทีสุดท้าย ล่าสุดได้รับคำยืนยันจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ " ว่า  การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.จะมีการเซ็นสัญญากับฟีฟ่าในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 โดยจะมีการโอนเงินค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดให้ก่อน 50% และอีก 50% จะโอนให้ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้

โดยคนไทยจะได้ชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022  ครบ 64 นัด โดยค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022

 • สรุปอยู่ที่ตัวเลข 33 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,200 ล้านบาท
 • จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ 15% อยู่ที่ 1,400 ล้านบาท

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจาคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 มีการทำงานร่วมกันหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเบื้องหลังการเจรจาจบลงได้ คือ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งช่วยประสานจนสามารถหาภาคเอกชนเข้ามสนับสนุนงบเพิ่มเติม จนครบ 1,400 ล้านบาท เป็นราคาค่าลิขสิทธิ์ที่จ่ายให้ฟีฟ่า 1,200 ล้านบาทและเป้นค่าภาษีต่างๆ อีกราว 200 ล้านบาท

ทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่า  คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) เป็นผู้ที่ประสานงานช่วยพูดคุยเจรจากับ จานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลโลก (ฟีฟ่า) ในฐานะที่เป็นไอโอซีเมมเบอร์ พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้เข้าเจรจาซื้อลิขสิทธิ์จนประสบความสำเร็จ  ฟุตบอลโลก 2022 เริ่มแข่งขันในวันที่ 20 พ.ย. - 18 ธ.ค. 65 ที่ประเทศกาตาร์

เมื่อพลิกดูประวัติคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล

การศึกษา

 • ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
 • โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

 

ปริญญาตรี

 • พ.ศ. 2547 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโท
 • พ.ศ. 2555 ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2550 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์

 • พ.ศ. 2555 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • พ.ศ. 2556 ปริญญาดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2557 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2559 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • พ.ศ. 2559 ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • พ.ศ. 2560 ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันการพลศึกษา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ) สาขาวิชาการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการชุมชน

การอบรม

 • พ.ศ. 2561 ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
 • พ.ศ. 2559 ปริญญาบัตร หลักสูตรวปอ. รุ่นที่ 58 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • พ.ศ. 2556 ประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2555 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 16
 • พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Wharton-Nida Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania
 • พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
 • พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร
 • Director Accreditation Program (DAP)
 • Director Certification Program (DCP)
 • The Role of Chairman Program (RCP)
 • Financial Statements for Directors (FSD)

 

ตำแหน่งหน้าที่การงาน

 • ประธานกรรมการ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
 • ประธานกรรมการ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท
 • กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน
 • ประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
 • ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน ในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 • อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)
 • ประธานคณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรมและมรดกโอลิมปิก
 • คณะกรรมาธิการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF)
 • รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NOCT)
 • นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (BAT)
 • ประธานคณะกรรมาธิการด้านวัฒนธรรม และกรรมการบริหารสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา
 • ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย
 • ประธานวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย  (Thailand Philharmonic Orchestra; TPO) 
 • ประธานที่ปรึกษามูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพฯ
 • นายกกิตติมศักดิ์และผู้ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)
 • กรรมการอำนวยการมหิดลสิทธาคาร
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • กรรมการมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ – ประธานศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
 • กรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมมาธิการปฏิรูปกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • กรรมการที่ปรึกษาของมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • กรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 1
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8
 • ที่ปรึกษาสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุข
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์
 • ที่ปรึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด
 • ที่ปรึกษานายกสมาคมสหสมาคมศิษย์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
 • กรรมการที่ปรึกษาของสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์
 • ประธานที่ปรึกษาสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาประธานสภาเซอร์ร่าประเทศไทย
 • ฯลฯ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องประดับเกียรติยศที่ได้รับ  

 • พ.ศ. 2550        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จตุตถจุลจอมเกล้า”
 • พ.ศ. 2549        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ปฐมดิเรกคุณาภรณ์”
 • พ.ศ. 2549        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ตริตาภรณ์ช้างเผือก”
 • พ.ศ. 2548        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
 • พ.ศ. 2547        เครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก”
 • พ.ศ. 2553        เครื่องราชอิสริยาภรณ์อัศวินหญิงแห่งนักบุญเกรโกรีผู้ยิ่งใหญ่ จากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 Dame of the Order of Saint  Gregory the Great from His Holiness Pope Benedict XVI (2014)
 • พ.ศ. 2552  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Goldenes Verdienstzeichen der Republik Österreich จากประเทศออสเตรีย
 • พ.ศ. 2550   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ Datin Paduka Jiwa Mahkota Kelantan Yang Mulia (AI-Ismaili II) D.J.M.K จากประเทศมาเลเซีย วุฒิบัตร รางวัลเกียรติยศ โล่ และ ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
 • พ.ศ. 2565       รางวัลผู้ที่มีความทุ่มเทให้กับการกีฬา "Awarded by the ICF for contribution to the sport" จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหพันธ์กีฬาแคนนูโลก (the 39th ICF Ordinary Congress)
 • พ.ศ. 2565       รางวัลมนุษยสัมพันธ์ยอดยี่ยม ม.ส.ทองคำเกียรติยศประจำปี 2565 จากมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
 • พ.ศ. 2564       เข้ารับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 2 อันเป็นเกียรติยิ่ง ประจำปี 2564 ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงยุติธรรมและประกอบคุณงามความดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ต่อสาธารณชน
 • พ.ศ. 2564  รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2564
 • พ.ศ. 2563  รางวัล “บุคลากรในวงการกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาเนื่องในงานวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563
 • พ.ศ. 2562   รางวัลพลังใจ พิชิตชัย ในงานวันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2561 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2561  รางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางการกีฬา” จากงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2561
 • พ.ศ. 2561        รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ จาก สยามกีฬา อวอร์ดส์ ครั้งที่ 12 จัดโดย หนังสือพิมพ์สยามกีฬา เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่บุคคลในวงการกีฬา ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลทรงคุณค่าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาไทย
 • พ.ศ. 2560       รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2560
 • พ.ศ. 2560       รางวัล “บุคลากรผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา” และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม จากงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2560” จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2559       รางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016 ด้านเด็กและเยาวชน” โดยการคัดสรรบุคคลจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
 • พ.ศ. 2559       รางวัล Person of The Year 2016 จากนิตยสาร Thailand Tatler
 • พ.ศ. 2559       รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จาก งาน สยามกีฬา อวอร์ด ครั้งที่ 10 จัดโดย หนังสือพิมพ์สยามกีฬา เพื่อมอบรางวัลเกียรติยศให้แก่บุคคลในวงการกีฬา ทั้งนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลทรงคุณค่าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาไทย
 • พ.ศ. 2558       รางวัลสมาคมกีฬายอดเยี่ยม สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จากงานประกาศเกียรติคุณ "วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2558" ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2557       รางวัล “ผู้ทรงคุณค่าในวงการกีฬา” ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬายอดเยี่ยม ในงาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำปี 2557” จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2556       รางวัลสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยดีเด่น สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากงานวันประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2556
 • พ.ศ. 2555       รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยม แบดมินตันทีมชาติไทย ชุดกีฬาโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ 2012  จากงานวันนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2555       รางวัลผู้จัดการทีมแบดมินตันดีเด่น แบดมินตันทีมชาติไทย ชุดกีฬาโอลิมปิก ลอนดอนเกมส์ 2012 จากงานวันนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549       ประกาศนียบัตร นักยิงปืน จาก ค่ายสุรสีห์ กองพลทหารราบที่ 11 จ.กาญจนบุรี
 • พ.ศ. 2548       รางวัลนายจ้างสตรีดีเด่นภาคเอกชน จากกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2548
 • พ.ศ. 2548       โล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่กิจการสตรีและสังคมเนื่องในวันสตรีสากล ปี 2548 จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
 • พ.ศ. 2547       รางวัลสตรีดีเด่นแห่งชาติ สาขานักธุรกิจ ประจำปี 2547 จาก สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2547       ได้รับการประดับปีกนักบินกิตติมศักดิ์ ของกองทัพอากาศ  ประจำปี 2547
 • พ.ศ. 2547       รางวัลแม่ศรีเรือน ประจำปี 2547 จาก สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547       รางวัลแม่ดีเด่น สาขาแม่นักธุรกิจผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสาธารณชน จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2547  ฯ ล ฯ.