svasdssvasds

เปิดบัญชี 34 รายการ ปปง. สั่งอายัดทรัพย์สินกว่า 5.3 พันล้าน ปมหุ้น MORE

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
21 พ.ย. 2565 เวลา 8:21 น. 19.8k

เปิดข้อมูลบัญชีทั้ง 34 รายการ หลัง ปปง. ได้สั่งอายัดทรัพย์สิน กรณีปมหุ้น MORE มูลค่ากว่า 5,376 ล้านบาท มีบัญชีใครบ้าง ตรวจสอบรายละเอียด

ปมหุ้น MORE ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตา หลังเมื่อเช้านี้ (21 พ.ย.65) ตลาดหลักทรัพย์ระบุว่า ได้รับเอกสารชี้เเจง จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทาง ปปง. มีคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่เกี่ยวข้อง

และได้รับความเสียหายจากกรณีหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดขึ้นรวม 34 รายการ พร้อมดอกผล มูลค่ากว่า 5,376 ล้านบาท มีระยะเวลาภายในไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่มีคำสั่งออกไปในวันนี้(21 พ.ย. 2565)

สำหรับบัญชีทรัพย์สินที่อายัดทั้ง 34 รายการ มีบุคคลดังต่อไปนี้

 

นายอภิมุข บำรุงวงศ์ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิมุข ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) มูลค่า 405,644,346 ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายชิติพันทธ์ กล่อมจิตเจริญ  เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายชิติพันทธ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) (AIRA) มูลค่า 8,100,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายวสันต์ จาวลา เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 78,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายศิริศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 369,800,014 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสามารถ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล (ASL) มูลค่า 195,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายวสันต์ จาวลา เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 55,100,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายประยูร อัสสกาญจน์ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายประยูร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 145,000,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธรรมนูญ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (ASIA WEALTH) มูลค่า 11,600,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65  

 

นายอภิชาติ บำรุงวงศ์ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิชาติ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 15,359,480 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายอธิภัทร พรประภา เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอธิภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 676,760,540 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายชิติพัทธ์ กล่อมจิตเจริญ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายชิติพัทธ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า  9,511,892 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายไพศาล เกษมศิรินาวิน เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายไพศาล ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 6,120,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธนยุทธ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) มูลค่า 2,788,930 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นางสาวจิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางสาวจิระวรรณ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (DAOL) มูลค่า 183,029,978 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสมนึก ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBS) มูลค่า 2,900,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

บริษัทตงฮั้ว แคปปิตอล จำกัด เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของบริษัทตงฮั้ว ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (DBS) มูลค่า 102,587,100 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายปริญญา ปริญญานุสสรณ์ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายปริญญา ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FINANSIA) มูลค่า 156,932,198 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายกัลพล ปริญญานุสสรณ์ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายกัลพล ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FINANSIA) มูลค่า 19,500,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นางสาวอรเก้า ไกยสิทธิ์ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางสาวอรเก้า ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 432,914,420 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายเอกภัทร พรประภา เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเอกภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 1,808,720,107  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นางอรพินธุ์ พรประภา เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนางอรพินธุ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 122,939,700  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเกรียงศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ อินโน เสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) มูลค่า 7,404,000บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายมั่นคง เสถียรถิระกุล เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายมั่นคง ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า 146,279,945 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

 

นายพิเชษฐ์ ผลสุวรรณ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายพิเชษฐ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า 5,220,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์โอสถพานิช เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายเกรียงศักดิ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (Ksec) มูลค่า185,500,250 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายมั่นคง เสถียรถิระกุล เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายมั่นคง ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (KGI) มูลค่า 151, 800 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายอิทธิวรรธณ์ วรรณะเอี่ยมพิกุล เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอิทธิวรรธณ์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KINGFORD) มูลค่า 131,940,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายภัทร ฉัตรเจริญสุข เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายภัทร ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) (KINGFORD) มูลค่า 2,693,196  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

บริษัท ตงฮั้ว มีเดีย แล็บ จำกัด เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของบริษัท ตงฮั้ว ฯ  ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) มูลค่า 27,777,000 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายสมนึก  ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) มูลค่า 14,500,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายอภิมุข บำรุงวงศ์ เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายอภิมุข ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซต คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Z) มูลค่า 39,000,000  บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายวสันต์ จาวลา เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายวสันต์ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็ม โอ-แซต คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (Z) มูลค่า 26,639,145 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธรรมนูญ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LHS) มูลค่า 13,200,066 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

นายธนยุทธ ฤกษ์รักษา  เงินหรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE –R ในวันที่ 10 พ.ย.65  ของนายธนยุทธ ในบัญชีใดๆ ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (PI) มูลค่า 7,283,856 บาท ณ วันที่ 20 พ.ย.65

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด