เคาะแล้ว! วันลงทะเบียน บัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ 5 ก.ย. - 19 ต.ค. 65

11 สิงหาคม 2565

“สันติ” เผย เตรียมเปิดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการฯ รอบใหม่ 5 ก.ย. - 19 ต.ค. 65 นี้ พร้อมเปิดอุทธรณ์ถึงสิ้นปี ก่อนเริ่มใช้บัตรได้ภายในมกราคม 66

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ว่า ที่ประชุมได้มีมติให้เริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ วันที่ 5 ก.ย. - 19 ต.ค.นี้ รวมระยะเวลา 45 วัน

 

ผ่านช่องทางสาขาของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย รวมถึง หน่วยงานท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักงานเขต ของ กทม. และช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการฯ

ซึ่งหลังปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 ต.ค. 65 จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะนำระบบเอไอ ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ 38 หน่วยงาน ในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะมีการจัดลงนามความร่วมมือกับ 38 หน่วยงาน ในวันที่ 16 ส.ค.65 นี้ ขณะเดียวกันจะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึง สิ้นปี 65 และเริ่มใช้บัตรได้ภายในเดือนมกราคม 66

ซึ่งการใช้สิทธิในรอบนี้ จะใช้ผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียว และยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการฯ ใบเดิมทันที หลังบัตรประชาชนเริ่มใช้งานสิทธิได้วันแรก ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการฯรอบใหม่ ประมาณ 15-16 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้ได้สิทธิฯ อยู่ประมาณ 13 ล้านคน ขณะที่วงเงินในบัตรนั้นจะมีการพิจารณาอีกครั้ง ว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะมีการพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นอีกครั้ง

 

นายสันติ กล่าวอีกว่า สำหรับจุดรับลงทะเบียน จะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ ประจำหน่วยลงทะเบียนตำบลละ 5 คน รวมทั้งหมด 3 หมื่นคน โดยกำหนดอัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ปวส. 11,500 บาท และ ปวช. 9,500 บาท ใช้งบการจ้างงานรวม 750 ล้านบาท รวมระยะเวลาการจ้างงาน 45 วันและอบรม 6 วัน