svasdssvasds

"GULF" เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 ปี 3.50% - 7 ปี 3.90% ต่อปี ซื้อได้ทางไหน เช็คเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 ก.ค. 2565 เวลา 7:04 น. 844

"GULF" เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 ปี 3.50% - 7 ปี 3.90% ต่อปี ซื้อได้ทางไหน เช็คเลย หลังเตรียมเสนอขายวันที่ 15-17 เดือนสิงหาคม

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF บริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับสากล กำหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี 

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ระดับ “A-” และอันดับเครดิตองค์กร “A” แนวโน้ม “คงที่” โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565 
 

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งนี้ แบ่งเป็น “หุ้นกู้ดิจิทัล” อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี เสนอขายผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท 

 

และ “หุ้นกู้ทั่วไป” อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี เสนอขายผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
 

GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) มีโครงสร้างหลักแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  • ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power Generation Business)
  • ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Business)
  • ธุรกิจก๊าซ (Gas Business)
  • ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & Utilities Business)
  • ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)  

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด