svasdssvasds

GULF ควักงบ 3.1 พันล้าน รุกถือ INTUCH เพิ่มเป็น 46%

06 ก.ค. 2565 เวลา 15:32 น. 1.6k

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) รุกถือ INTUCH เพิ่มเป็น 46% หลังควักงบ 3,108.77 ล้านบาท ซื้อบิ๊กล็อต 45,589 854 หุ้น ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 68.19 บาท

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุถึงการได้มาหุ้นของ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65  จำนวน 45,589 854 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.4217% ซึ่งเป็นการได้มาในตลาดหลักทรัพย์ โดยทำธุรกรรมซื้อขายในกระดานรายใหญ่ (Big lot) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.)บัวหลวง และบล.ไทยพาณิชย์

โดยภายหลังการได้มาหุ้นดังกล่าวทำให้ GULF ถือหุ้นใน INTUCH เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,477,508,606 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 46.0758% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 1,431,918,752 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 44.6541%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 

GULF ควักงบ 3.1 พันล้าน รุกถือ INTUCH เพิ่มเป็น 46%

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ที่ผ่านมา มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) หุ้น INTUCH จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 45,589 854 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.4217% มูลค่ารวม 3,108.77 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 68.19 บาทต่อหุ้น  ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดานซื้อขาย โดยราคาหุ้น INTUCH ปิดตลาดเมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 อยู่ที่ระดับ 69.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ +0.36% มูลค่าซื้อขาย 3,342.51 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด