svasdssvasds

ไทยประกันชีวิต ระดมทุน 3.4 หมื่นล้าน เคาะราคา IPO ที่ 16 บาท/หุ้น

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
27 มิ.ย. 2565 เวลา 3:31 น. 4.8k

บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) เคาะขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่16 บาท /หุ้น มูลค่าระดมทุน 34,481 ล้านบาท ขาย 29 มิ.ย.-6 ก.ค. และ 11-14 ก.ค.นี้

บมจ.ไทยประกันชีวิต (TLI) แจ้งในแบบไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 16 บาทต่อหุ้น จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น หรือไม่เกิน 18.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน/ประกันภัยและประกันชีวิต
          

โดยระยะเวลาจองซื้อ สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัท ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 6 ก.ค. 65 สำหรับผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศ นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 11-12 และ 14 ก.ค.65

 

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร , บล.กรุงศรี , บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี , บล.โนมูระ พัฒนสิน , บล.เคจีไอ(ประเทศไทย) , บล.ทิสโก้ , บล.ธนชาต , บล.บัวหลวง บล.หยวนต้า(ประเทศไทย), บล.เอเซีย พลัส , บล.ไทยพาณิชย์ และ บล.ไอร่า

ระดมทุนกว่า 3.4 หมื่นล้านบาท
          

 

ทั้งนี้มูลค่าระดมทุนจากการที่ บมจ.ไทยประกันชีวิต เสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,155,068,900 หุ้น ที่หุ้นละ 16 บาท คิดเป็น มูลค่าราว 34,481 ล้านบาท (หากรวมกรีนชู (Greenshoe )จะอยู่ที่ 37,067ล้านบาท ) ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทจำนวน 850,000,000 หุ้น หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัทวี.ซี.สมบัติจำนวนไม่เกิน 1,166,575,300 หุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited)ไม่เกิน 138,493,600 หุ้น 

 

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทมีแผนที่จะนำไปลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) และการทำการตลาด จำนวน 2,000 ล้านบาท ใช้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร จำนวน 5,400 ล้านบาท และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุนและสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ จำนวน 6,200 ล้านบาท

จากข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทย บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากรายได้เบี้ยประกันภัยรับรวมโดยรายได้เบี้ยประกันภัยรับรวมของ TLI คิดเป็น 14.7% ของอุตสาหกรรมประกันชีวิตในปี 2564 และ 12.9% สำหรับรอบระยะเวลา 3 เดือนแรกปี 2565
          

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท มีตัวแทนประกันจำนวนมากกว่า 64,000 ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นตัวแทนประกันตั้งแต่ระดับผู้บริหารหน่วยขึ้นไปจำนวนประมาณ 23,000 ราย โดยในปีที่ผ่านมาช่องทางตัวแทนของบริษัทอยู่ในอันดับที่ 2 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาด 16.3% ของเบี้ยประกันภัยรับปีแรก ส่วนรอบ3 เดือนแรกปี 2565 ช่องทางตัวแทนอยู่อันดับที่ 3 มีส่วนแบ่งทางการตลาด  16.0%ของเบี้ยประกันภัยรับปีแรก

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด