“สินมั่นคงประกันภัย" ยืนยันไม่คืนใบอนุญาตเด็ดขาด

25 ก.พ. 2565 | 05:16 น.

สินมั่นคงประกันภัย ส่งหนังสือแจง “ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย” ยืนยันไม่คืนใบอนุญาตเด็ดขาด –พร้อมดูแลคู่ค้า-ผู้เอาประกันภัยของบริษัททุกรายอย่างเต็มความสามารถ ระบุผู้สนใจร่วมทุนรอดูผลเคลมโควิด-19ถึงเม.ย.

สินมั่นคงประกันภัย ส่งหนังสือแจง “ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย” ยืนยันไม่คืนใบอนุญาตเด็ดขาด –พร้อมดูแลคู่ค้า-ผู้เอาประกันภัยของบริษัททุกรายอย่างเต็มความสามารถ-ระบุนักลงทุนขอรอดูตัวเลขสินไหมโควิด-19 ถึงเดือนเม.ย นี้คาดกระบวนการร่วมทุนจะแล้วเสร็จประมาณมิ.ย65

 

 นายเรืองเดช  ดุษฎีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK ทำหนังสือถึง ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย (ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์2565) โดยระบุว่า  จากการที่มีข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทขอเรียนชี้แจงเพื่อให้ตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัยได้เข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เกิดขึ้นกับบริษัท โดยสรุปสถานการณ์และคำอธิบายข้อสงสัยหรือข้อกังวลต่าง ๆ ได้ดังนี้

 

1.บริษัทจะหานักลงทุนหรือผู้ร่วมทุนได้สำเร็จหรือไม่?

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้เริ่มกระบวนการสรรหานักลงทุนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 และมีนักลงทุนสนใจที่จะเข้าร่วมทุนกับบริษัทหลายราย แต่เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 ทางนักลงทุนจึงขอรอดูตัวเลขของสินไหมโควิดจนถึงเดือนเมยายน 2565  เพื่อที่จะสามารถประเมินมูลค่าที่เหมาะสมในการร่วมลงทุนกับบริษัทได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทขอยืนยันว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจในการร่วมทุนครั้งนี้ และคาดว่ากระบวนการในการร่วมทุนจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2565

 

 

2.บริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายสินไหมหรือไม่?

 

บริษัทขอเรียนว่าในอดีตที่ผ่านมา ผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีกำไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และบริษัทได้สะสมกำไรดังกล่าวไว้ที่บริษัท ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทยังมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายสินไหมประเภทต่าง ๆ แก่ผู้เอาประกัน และดูแลคู่ค้า ตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย อู่ และคู่ค้าอื่น ๆ ได้

 

3.บริษัทจะคืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยหรือไม่?

บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทจะไม่คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเด็ดขาด บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้ให้ความใส่ใจ มุ่งมั่น และทุ่มเทในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ และเชื่อมั่นว่าจะสามารถฟันฝาอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ พร้อมทั้งจะทำหน้าที่ในการดูแลคู่ค้าทุกราย รวมถึงผู้เอาประกันภัยของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ

 

บริษัทขอยืนยันว่าบริษัทจะทำหน้าที่และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบอย่างสูงสุดต่อคู่ค้าและผู้เอาประกันภัย