svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"NEWS" เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง ‘อรอร อัครเศรณี’ ซื้อหุ้น 15.44%

14 กุมภาพันธ์ 2565

"NEWS" เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ หลัง ‘อรอร อัครเศรณี’ ซื้อหุ้น 15.44% ผงาดขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 เชื่อมั่น ‘NEWS’ ผันตัวสู่บริษัทนวัตกรรมการเงิน ซึ่งเป็น Mega Trend

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ชี้แจงว่า ตามที่ปรากฏรายงานการซื้อขายหุ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ของนางสาว อรอร อัครเศรณี นักลงทุนอิสระซึ่งเป็นผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญ NEWS จำนวน 11,680,000,000 หุ้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเป็นการซื้อหุ้นในราคาสูงสุดที่ 0.09 บาทต่อหุ้นนั้น

 

ภายหลังการเข้าซื้อหุ้นในจำนวนดังกล่าว ส่งผลให้ นางสาวอรอร อัครเศรณี มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท NEWS สูงเป็นลำดับที่ 2 โดยถือหุ้นกว่า 15.44% หรือจำนวน 11,681,310,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่าที่ถือหุ้นกว่า 1,440 ล้านบาท แต่จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจของบริษัท NEWS ที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

นางสาวอรอร อัครเศรณี เปิดเผยว่า “ตนเองเป็นนักลงทุน สนใจในธุรกิจที่เป็น MEGA TREND โลก เช่น เรื่องนวัตกรรมการเงินหรือ FinTech และธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพ ยา รวมไปถึงด้านสิ่งแวดล้อมด้วย”

 

ในวันเดียวกัน  นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้รายงานการขายหุ้น NEWS ออกไปจำนวน 2,340,000,000 หุ้น คิดเป็น 3.09 %

 

ทั้งนี้ ภายหลังการขายหุ้นจำนวนนี้ออกไป นายศิริธัช โรจนพฤกษ์ ยังคงถือหุ้นในบริษัท NEWS อยู่จำนวน 12,890,873,111 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 17.04 %

 

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ก่อนหน้านี้ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับ ธุรกิจ FinTech ว่าในเดือนมีนาคม 2565 บริษัทเตรียมจัดแถลงความคืบหน้าการลงทุนในโปรเจ็กต์นวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งจะสร้าง SYNERGY ให้กับแผนธุรกิจที่องค์กรกำลังดำเนินการอยู่ ภายใต้ธุรกิจบริการทางการลงทุนผ่านแอพพลิเคชั่นในบริษัทย่อย (บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด) ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล.