svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

NEWS แต่งตั้ง "บากบั่น บุญเลิศ" นั่งประธานกรรมการ

15 พฤศจิกายน 2564

NEWS มีมติอนุมัติแต่งตั้ง "บากบั่น บุญเลิศ" เป็นประธานกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 มั่นใจในความรู้ความสามารถด้านการเงิน การคลัง การธนาคาร จะนำทีมขับเคลื่อนสู่ธุรกิจ FinTech เต็มรูปแบบ

นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่13/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบากบั่น บุญเลิศ เป็นประธานกรรมการบริษัท แทนนายโกศล โพธิ์สุวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

นอกจากนี้ ยังรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของ ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ โดยมีผลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโกศล โพธิ์สุวรรณ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ปฏิมา จีระแพทย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การธนาคาร การคุ้มครองผู้บริโภค และการสื่อสารต่อสังคม เข้ามาร่วมทีมบริหารในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื่อขับเคลื่อนองค์กรของ NEWS ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้ก้าวไปสู่ธุรกิจยุคใหม่ ตอบสนองต่อการนำเทคโนโลยีและระบบการเงินที่ล้ำสมัยมาให้บริการประชาชนที่ต้องการทางเลือกที่ดีที่สุดในการใช้บริการ ตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท NEWS จึงมีมติแต่งตั้งนายบากบั่น บุญเลิศ เข้ารับตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

บากบั่น บุญเลิศ

คณะกรรมการฯเห็นพ้องกันว่านายบากบั่น บุญเลิศ เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิสำคัญที่จะทำให้บริษัท NEWS สามารถรุดหน้าไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยประสบการณ์ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนมายาวนานกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุน การเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจและสังคม รอบรู้เรื่องการลงทุนในทุกมุมโลก เป็นหนึ่งในบุคคลากรด้านข่าวการลงทุนและเศรษฐกิจคนสำคัญของประเทศไทย

 

ปัจจุบัน นายบากบั่น เป็น Director หลักสูตร Digital Transformation for CEO หรือ DTC ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมผู้บริหารองค์กรในด้านต่างๆที่มีคุณภาพ โดยรวบรวมสุดยอดผู้บริหารจากทั่วประเทศมาร่วมศึกษาและแบ่งปันความรู้ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและ Transforms องค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างมีคุณภาพ โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กรตลอดเวลา

 

คณะกรรมการ จึงเชื่อมั่นว่า นายบากบั่น บุญเลิศ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท จะเป็นผู้นำองค์กร และร่วมกำหนดทิศทางนโยบายในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ของ NEWS ให้ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจ FinTech ได้อย่างดีและประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อประโยชน์กับสังคมที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงในบริการทางการเงินที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม รวมถึงสามารถทำให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรได้รับบริการที่ดีจากการทำธุรกิจ

 

ทั้งนี้ บริษัท NEWS เตรียมจัดงานแถลงข่าวในการ Rebrand และปรับเปลี่ยนธุรกิจขององค์กรไปสู่ FinTech อย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2564 โดยจะเปิดเผยกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท NEWS ที่จะทำให้โลกการเงินการลงทุนของไทยเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่ไม่เคยมีองค์กรใดกล้าตัดสินใจดำเนินการมาก่อน สามารถตอบสนองต่อโลกธุรกิจการเงิน การลงทุน ที่ประชาชนทั่วมีความต้องการมากที่สุด