บลจ.บีแคปคว้ารางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม

04 พ.ย. 2564 | 11:18 น.

บลจ.บีแคป รับรางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม ในงาน SET Awards 2021 จากผลงานแผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเกษียณอย่างมั่นคงของคนไทย โดยใช้แพลตฟอร์มการกระจายลงทุนทั่วโลกผ่านอีทีเอฟในสินทรัพย์ทุกประเภท

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)  บางกอกแคปปิตอล จำกัด หรือ BCAP เปิดเผยว่า บริษัทได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม (Outstanding Innovation Company Awards) จากผลงาน แผนการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเกษียณอย่างมั่นคงของคนไทย (BCAP Smart Provident Fund Platform) ในงาน SET Awards 2021  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)

บลจ.บีแคปคว้ารางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม

สำหรับจุดเด่นของรางวัลดังกล่าว เป็น Platform ที่ออกแบบให้คนไทยวางแผนเกษียณอายุอย่างยั่งยืน มีการกระจายการลงทุนทั่วโลกผ่านอีทีเอฟและจัดสรรสินทรัพย์ให้ทุกประเภท เพื่อบริหารความเสี่ยง และสามารถจัดสรรเงินลงทุนให้แก่สมาชิกเป็นรายบุคคล และปรับให้ทุกปีหลังเดือนเกิดโดยอัตโนมัติ

“รางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรม หรือ Outstanding Innovation Company Awards ที่ได้รับในครั้งนี้ ถือเป็น ความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจที่สำคัญของคณะผู้บริหาร ทีมผู้จัดการกองทุน และพนักงานทุกคนในบลจ.บีแคป ที่มุ่งมั่นตั้งใจจะยกระดับมาตรฐานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น"นางเมธ์วดีกล่าว

 

รวมทั้งมีการนำดิจิทัลมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้สามารถต่อยอดนวัตกรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทดูแลบริหารเงินสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อบริการที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยง