ธ.ก.ส. เล็งออกสินเชื่อ “ปลูกพืชกัญชง-กระท่อม”

01 พ.ย. 2564 | 07:54 น.

ธ.ก.ส. เล็งปล่อยสินเชื่อปลูกกัญชงและกระท่อมเพิ่ม หลังล่าสุดปล่อยสินเชื่อปลูกกัญชาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้ว 10 ราย ชี้ยังรออนุมัติอีกกว่า 100 ราย เหตุติดขั้นตอนขอใบอนุญาตจาก อย.

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยความคืบหน้าการปล่อยสินเชื่อปลูกพืชกัญชา ว่า ขณะนี้ได้อนุมัติสินเชื่อให้เกษตรกรที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วประมาณ 10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จากที่ยื่นขอมา 157 วิสาหกิจชุมชน ซึ่งที่ยังไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ เนื่องจากยังติดอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนญาตในการผลิตจากองค์การอาหารและยา อย. ขณะที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อไปแล้ววงเงินเฉลี่ย 3-10 ล้านบาท/กลุ่มวิสาหกิจ

 

“การให้สินเชื่อยังอยู่ภายใต้หลักการให้สินเชื่อด้วยความระมัดระวัง ซึ่งในการขอสินเชื่อจะต้องดูเรื่องแผนการผลิต แผนการตลาด แผนการจัดการ และแผนบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ต้องปลูกในโรงเรือน ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด(ซีซีทีวี) เนื่องจาก ปปส. จะเข้ามาควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ผิดประเภท” นายสมเกียรติ กล่าว

 

สมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธ.ก.ส.

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. มีแผนในการปล่อยสินเชื่อสำหรับเกษตรกรผู้เพาะปลูกพืชกัญชง และพืชกระท่อม โดยไม่ได้จำกัดวงเงิน แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับกับพืชกัญชา คือ 1. ต้องเกษตรกรที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม และสหกรณ์การเกษตร  2.มีหลักฐานหรือเอกสาร บันทึกความร่วมมือการผลิต กัญชง กัญชา และ กระท่อม ส่งให้สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อศึกษาด้านการแพทย์ และ 3.ต้องมีใบอนุญาตในการผลิตจากองค์กรอาหารและยา (อย.)