“ประกันรายได้ข้าว” งวดที่ 1 -3 ออกแล้ว ใครได้บ้าง ตรวจสอบสิทธิ์ ด่วน!

29 ต.ค. 2564 | 09:38 น.

ออกแล้ว “เงินประกันรายได้ข้าว” งวดที่ 1-3 กรมการค้าภายใน มาตามนัด ชาวนาโวย ไม่พอใจข้าวเปลือกเจ้า เอาราคามาจากตรงไหน ควรจะชดเชยมากกว่านี้ ส่วนข้าวหอมมะลิ – ข้าวเหนียว ไม่ติดใจ เคาะ “ประกันราคาจ่ายชดเชย”

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าว ยังมีต่อเนื่อง วันนี้ (29 ต.ค.64) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 1 โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธาน ในที่ประชุม มีความคืบหน้าตามลำดับ 

 

แหล่งข่าว คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”   ถึงราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงกามรประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่1 งวดที่ 1  สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 งบประมาณชดเชยทั้งสิ้น 10,919.80 ล้านบาท

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ                    ส่วนต่างชดเชย    4,135.77    บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่      ส่วนต่างชดเชย    3,592.25   บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี             ส่วนต่างชดเชย    1,052.13   บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า                            ส่วนต่างชดเชย    1,934.62    บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว                       ส่วนต่างชดเชย      4,337.47  บาท/ตัน

 

 

 

งวดที่ 2 สำหรับ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 6-19 ตุลาคม 2564  วงเงิน 1,667.95 ล้านบาท

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ                    ส่วนต่างชดเชย    4,130.44   บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่      ส่วนต่างชดเชย    3,583.21  บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี             ส่วนต่างชดเชย    1,019.07   บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า                            ส่วนต่างชดเชย    1,918.69   บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว                       ส่วนต่างชดเชย    4,348.79 บาท/ตัน

 

 

งวดที่ 3  สำหรับ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค.2564 จ่ายวงเงิน  1,273.26 ล้านบาท

 

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ                    ส่วนต่างชดเชย    4,136.46   บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่      ส่วนต่างชดเชย    3,594.40   บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี             ส่วนต่างชดเชย    1,044.44    บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า                           ส่วนต่างชดเชย    1,969.31     บาท/ตัน
 • ข้าวเปลือกเหนียว                      ส่วนต่างชดเชย      4,394.98     บาท/ตัน

 

แหล่งข่าวชาวนา กล่าวว่า ข้าวเปลือกเจ้า น่าจะชดเชยมากกว่านี้ เพราะที่ผ่านมาขายข้าวจริงได้ราคาต่ำกว่านี้มาก ไม่แน่ใจว่าทางราชการใช้ราคาอ้างอิงมาจ่ายชดเชย ไม่เป็นธรรมกับชาวนา

 

ส่วนข้าวเปลือกเหนียวและข้าวเปลือกหอมมะลิ ยังพอได้ราคาอยู่บ้าง แต่ข้าวเปลือกเจ้า ต่ำเกินไป รับไม่ได้จริง อย่างไรก็ตาม ทางคณะฯ ได้แจ้งว่า จะต้องนำเรื่องเข้า ครม. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน นี้รับทราบ ก่อนที่ ธ.ก.ส. สั่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ด้าน นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล อดีต ส.ส.สุโขทัย เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล  

 

"ชาวนาเฮ " ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว คณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์อ้างอิงฯราคาข้าวเจ้าได้ประกาศราคางวดแรกออกมาแล้ว ราคาข้าวเจ้าอ้างอิงปี 64/65 รอบที่1 (งวดที่1) ณ วันที่ 5-14 ตุลาคม 2564 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อยู่ที่ "8,065.38 บาท/ตัน" โดยกำหนดอัตราการผลิตข้าวอยู่ที่ 61 ถัง/ไร่ หรือ 0.61 ตัน/ไร่

 

รัฐบาลประกันรายได้เกษตรกรอยู่ที่ 10,000 บาท/ตัน เพราะฉะนั้น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้ส่วนต่างตันละ 1,934.62 บาท

 

ผู้ปลูกข้าว 5 ไร่ = 3.05 ตัน จะได้เงิน 5,900.59 บาท

หากปลูก 10 ไร่ = 6.10 ตัน จะได้เงิน 11,801.18 บาท

หากปลูก 15 ไร่ = 9.15 ตัน จะได้เงิน 17,701.77 บาท

หากปลูก 20 ไร่ = 12.20 ตัน จะได้เงิน 23,602.36 บาท

หากปลูก 30 ไร่ = 18.30 ตัน จะได้เงิน 35,403.55 บาท

หากปลูก 40 ไร่ = 24.40 ตัน จะได้เงิน 47,204.73 บาท

หากปลูก 50 ไร่ = 30 ตัน จะได้เงิน 58,038.60 บาท

 

 

 

อนึ่ง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 

 

เปิดผลผลิตในโครงการประกันรายได้ข้าว

 

วิธีเช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

กดค้นหา

ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่

 

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร

 

หรือสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยคลิกที่นี่