ด่วน คปภ.ห้าม"สินมั่นคงประกันภัย" ยกเลิก “ประกันโควิด”

16 ก.ค. 2564 | 08:27 น.

คปภ.ไม่เห็นด้วย สินมั่นคงประกันภัย บอกเลิกประกันโควิด แบบ เจอ จ่าย จบ สั่งถกด่วน หากไม่เชื่อจะใช้กฎหมายเข้าไปบังคับ ย้ำพร้อมดูแลประชาชนเต็มที่ ไม่ต้องกังวล ยังมีบริษัทอื่นไม่มีบอกเลิก การันตีสถานะบริษัทประกันภัยแข็งแกร่ง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)เปิดเผยว่า  คปภ.ไม่เห็นด้วยกับการที่บริษัท สินมันคงประกันภัย จำกัด(มหาชน) ที่บอกเลิกประกันโควิดครั้งนี้  เพราะในสถานการณ์ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน ระบบประกันควรเข้ามาช่วยดูแลประชาชน

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.

 

“ที่ผ่านมาทาง สินมั่นคงประกันภัย ไม่เคยแจ้งให้คปภ.รับทราบมาก่อนว่า จะมีการบอกเลิก ดังนั้น คปภ.จึงจะเร่งหารือกับตัวแทนสินมั่นคงประกันภัย เพื่อขอให้ยกเลิกการออกประกาศบอกเลิกการประกันภัยโควิดโดยด่วน เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนเหมือนเดิม”นายสุทธิพลกล่าว

อย่างไรก็ตาม หากสินมั่นคงประกันภัย ยังไม่ยอมทำตาม คปภ.ก็พร้อมยกระดับ ใช้แนวทางทางกฎหมายบังคับห้ามบอกเลิกประกันโควิด เพื่อให้คุ้มครองแก่ประชาชนต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน

ทั้งนี้ การทำประกันภัยโควิดออกมา มีเป้าหมาย เพื่อต้องการช่วยให้ประชาชนนำระบบประกันภัยมาช่วยรับมือความเสี่ยง และที่ผ่านมาคปภ.ได้ย้ำมาตลอดให้บริษัทประกันทุกแห่งประเมินความสามารถในการรับทำประกันภัยของตัวเอง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนที่จะรับประกัน

 

ดังนั้นเมื่อรับประกันมาแล้ว ก็ต้องดูแลผู้เอาประกันภัยให้ได้ตามเงื่อนไข ไม่ควรบอกเลิกแบบนี้ ดังนั้นขอให้ประชาชนยังเพิ่งกังวลหรือตื่นกลัว เพราะตอนนี้การบอกเลิกก็ยังไม่มีผลทันทีจะมีผลหลัง 30 วันนับจากประกาศ แต่ระหว่างนี้ คปภ.ก็พร้อมเข้าไปดูแลคุ้มครองผู้เอาประกัน และห้ามไม่ให้มีการยกเลิก

อย่างไรก็ตาม  จากการหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่นๆ ที่เปิดจำหน่ายประกันภัยโควิด ยังไม่พบมีการบอกเลิกการทำประกันภัยโควิดแบบสินมั่นคง โดยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะทำ และพร้อมจะคุ้มครองตามเงื่อนไขทีกำหนดไว้ ที่สำคัญการบอกเลิกประกันภัยของสินมั่นคงประกันภัย เป็นการตัดสินใจและนโยบายเฉพาะภายในของบริษัทเอง ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม

 

“ขณะนี้อุตสาหกรรม ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ ซึ่งคปภ.ได้ประเมินความมั่นคงของทุกบริษัทประกันภัยภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้าย ซึ่งทุกแห่งมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งสามารถรับมือได้เป็นอย่างดี และขอให้ประชาชนมั่นใจต่อระบบประกันภัยต่อไป”นายสุทธิพลกล่าว

 

โดยล่าสุด คปภ. ได้ออกคำสั่ง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย เว้นแต่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการทุจริตหรือฉ้อฉลประกันภัยเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัยจากสถานกรณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยแล ประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธุรกิจประกันภัยโดยรวม

คำสั่งนายทะเบียน คำสั่งนายทะเบียน (ต่อ)