svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตลท. สั่งปรับ "บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส" 1.05 ล้านบาท

05 ตุลาคม 2561
ตลท. สั่งปรับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส 1.05 ล้านบาท หลังลูกค้าต่างประเทศขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศบนเว็บไซต์ ‭www.set.or.th‬ ว่า ได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศของบริษัทมีการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ซึ่งการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ 17 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสมาชิก และข้อ 39 (1) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การซื้อขายการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม แม้ต่อมาบริษัทได้รายงานการขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ในครอบครอง (แบบ กต. 2/3) และชำระค่าปรับเท่ากับกำไรที่ได้รับมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว แต่การที่บริษัทไม่ได้กำกับดูแลและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครองก่อนขายหลักทรัพย์นั้น จนเป็นเหตุให้ลูกค้าต่างประเทศของบริษัทมีการขายหลักทรัพย์ในลักษณะดังกล่าว บริษัทจึงยังคงมีความผิดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้างต้น ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ดำเนินการทางวินัยกับบริษัทโดยการปรับเป็นเงินอีกจำนวน 1,050,000 บาท

สำหรับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสมาชิก ตลท. และเป็นบริษัทในกลุ่มของ DBS Group ประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับอนุญาตอย่างเต็มรูปแบบ ในการดำเนินงานธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ ยังมีนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และยังเป็นนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย