เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

08 กันยายน 2565

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งเปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม ให้รายงานเช้า-เย็น ทุกวัน เดินสายมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเกษตรกรประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ ฉับไว รวดเร็ว ครอบคลุม ถูกต้อง ตามนโยบายรัฐมนตรีเกษตรฯ “ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน”

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กรมปศุสัตว์ ได้สั่งการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ฉับไว รวดเร็ว  ครอบคลุม ถูกต้อง  เปิดวอร์รูม รับรายงานจากทุกหน่วยเกี่ยวกับผลกระทบเบื้องต้น การช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อสรุปรายงานรายวันๆ ละ 2 ครั้ง เช้ากับบ่าย รายงานผู้บริหารกรมได้รับทราบ

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

พร้อมกับขอความร่วมมือทุกหน่วยรายงานทางกลุ่มไลน์นี้ พร้อมภาพ และหรือคลิป (ถ้ามี) เช้า/บ่าย พร้อมกับส่วนตัวเลขความเสียหาย สัตว์ตาย/สูญหายที่ยืนยันแล้ว ให้รายงานทางกลุ่มไลน์นี้ตามแบบที่กำหนดพร้อมส่งเข้าระบบงานทางอีเมลล์ให้แจ้ง วันละ 2 รอบด้วยเช่นกัน จนกว่าภัยจะสงบ

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

เริ่มจากวันนี้ วันที่ 8 กันยายน 2565  เหตุการณ์แรก ที่  ฟาร์มพยอม เลขที่ 194/3 หมู่ 3 ตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เลี้ยงไก่ทั้งหมด 2 หลัง หลังที่ 1 เลี้ยง 7,800 ตัว อายุ 18 วัน หลังที่ 2 เลี้ยง 12,500 ตัว อายุ 20 วัน รวมไก่ตายทั้งหมด 20,300 ตัว เป็นฟาร์มมาตรฐาน เลี้ยงแบบประกันราคากับบริษัทเกษตรชล ถูกน้ำท่วมไก่ตายทั้งหมด

 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

“ฟาร์ม สมทรง สมสกุล” เลขที่ 194/2 หมู่ 3 ตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เลี้ยงไก่ทั้งหมด 1 หลัง เลี้ยง 9,000 ตัว อายุ 21 วัน เป็นฟาร์มมาตรฐาน เลี้ยงแบบประกันราคากับบริษัทเกษตรชล ถูกน้ำท่วมไก่ตายทั้งหมด

 

 

 

“ฟาร์ม สมศรี ชื่นกลิ่น”  เลขที่ 194/1 หมู่ 3 ตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เลี้ยงไก่ทั้งหมด 2 หลัง หลังที่ 1 6,000 ตัวอายุ 19 วัน หลังที่ 2 5,700 ตัว อายุ 19 วัน รวมไก่ทั้งหมด 11,700 เป็นฟาร์มมาตรฐาน เลี้ยงแบบประกันราคากับบริษัทเกษตรชล ถูกน้ำท่วมไก่ตายทั้งหมด

 

 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

ผลกระทบจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้เกิดน้ำป่าไหลท่วม บริเวณ หมู่ 3 ตำบลกระเฉด อำเภอเมือง มีวัวถูกน้ำพลัด จมน้ำตาย1ตัว ส่วนเกษตรที่ได้รับบความเดือดร้อนได้รวบรวมรายชื่อเพื่อขอรับการสนับสนุนหญ้าแห้ง ต่อไป

 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง มีการรายงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากอุทกภัยที่ตำบลกะเฉดและตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลการปฏิบัติงานพบเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ได้รับความเสียหายจำนวน 3 ราย ไก่ตายจำนวนทั้งหมด 41,000 ตัว  เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 3 ราย มีโคตายจำนวน 1 ตัว และเกษตรกรตำบลกระแสบน อำเภอแกลง ได้รับความเสียหายจำนวน 1 ราย ไก่เนื้อตาย 140,000 ตัว ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองได้มอบเวชภัณฑ์สัตว์และเสบียงอาหารสัตว์เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้น

 

 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

นอกจากนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โดยนายสมพร  พานิชรัมย์  เจ้าหนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านค่าย, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ  ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนัก น้ำท่วมขัง  ทำให้น้ำท่วมคอกสัตว์และพื้นที่แปลงหญ้าอาหารสัตว์  โดยมีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

ม.1,2 ต.ตาขัน  เกษตรกรจำนวน  10  ราย โค  128   ตัว

เกษตรกรจำนวน 3  ราย   กระบือ  23 ตัว

ม.1 ต.บ้านค่าย    เกษตรกรจำนวน  1   ราย   โค  22 ตัว

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

พร้อมกับได้ตรวจสอบและปรับปรุงการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์แก่เกษตรกร เพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยและการเกิดโรคระบาดของสัตว์เลี้ยงภายหลังน้ำลด 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

ส่วนด้าน  “ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมกับศูนย์อาหารสัตว์สระแก้ว มีการรายงานมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”  โดย น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี พร้อมนายธนเดช  อมรสินชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายเศกสรรค์ สวนกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายธเนศ โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี

 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

นายประชา ชัยยะ นายกเทศมนตรีตำบลบ่อ และนายอยุทธ์ รจนากูล ปศุสัตว์อำเภอขลุง มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน จำนวน 1,760 กิโลกรัม(88 ฟ่อน) และถุงเสบียงสัตว์ จำนวน 10 ถุง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อ อำเภอขลุง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่เลี้ยงสัตว์ เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 12 ราย เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 106 ตัว กระบือ จำนวน 3 ตัว พร้อมนี้ได้เตรียมพื้นที่อพยพสัตว์สำหรับเลี้ยงสัตว์ชั่วคราวไว้แล้ว

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงที สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและเกิดความเสียหายต้องการรับการช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ หรือติดต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โทร 02-6534444 ต่อ 3315และ 3326 หรือ [email protected] "เกษตรกรอุ่นใจ ปศุสัตว์ไทยเคียงข้าง"

 

 

รายงานสถานการณ์ผลกระทบและการให้ช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ อุทกภัย ช่วงภัย วันที่ 10 สิงหาคม -7 กันยายน 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 

 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม

 

เปิด"วอร์รูม" สายด่วน ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม