ภาคเหนือถูกสกัดหนัก “เฉลิมชัย” สั่งปศุสัตว์กวาดล้างนำเข้าซากสัตว์เถื่อน

04 ก.ย. 2565 | 04:07 น.

“เฉลิมชัย” สั่งปศุสัตว์กวาดล้างนำเข้าซากสัตว์เถื่อน ตรวจสอบห้องเย็นภาคเหนือ กันลักลอบนำเข้าซากสัตว์ผิดกฎหมายต่อเนื่อง

ภาคเหนือถูกสกัดหนัก  “เฉลิมชัย” สั่งปศุสัตว์กวาดล้างนำเข้าซากสัตว์เถื่อน

 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ตามที่ได้รับรายงานว่ามีการลักลอบนำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศมาซุกซ่อนไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สั่งการด่วนให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลมายังตนโดยเร็วนั้น

 

ภาคเหนือถูกสกัดหนัก  “เฉลิมชัย” สั่งปศุสัตว์กวาดล้างนำเข้าซากสัตว์เถื่อน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ตนได้สั่งการกองสารวัตรและกักกันพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบโดยทันที สรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า สถานที่เก็บซากสัตว์ จำนวน 9 แห่ง (จังหวัดเชียงราย 4 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ 5 แห่ง) พบซากสุกร จำนวน 15,050 กิโลกรัม ซากโค 5,530 กิโลกรัม โดยทั้งหมดตรงกับบัญชีและใบอนุญาตเคลื่อนย้าย (ร.3) และไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ภาคเหนือถูกสกัดหนัก  “เฉลิมชัย” สั่งปศุสัตว์กวาดล้างนำเข้าซากสัตว์เถื่อน

 

รายงานผลการตรวจสอบระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2565 โดยกองสารวัตรและกักกัน ร่วมกับด่านกักกันสัตว์เชียงราย และด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ดำเนินการเข้าตรวจสอบ รายละเอียดผลการตรวจสอบ ดังนี้ ห้องเย็นจังหวัดเชียงราย จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย แห่งที่ 1 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบซากสุกร จำนวน 200 กิโลกรัม

 

ภาคเหนือถูกสกัดหนัก  “เฉลิมชัย” สั่งปศุสัตว์กวาดล้างนำเข้าซากสัตว์เถื่อน

 

แห่งที่ 2 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบซากสุกร จำนวน 1,000 กิโลกรัม แห่งที่ 3 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบซากสุกร จำนวน 100 กิโลกรัม และแห่งที่ 4 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบซากสุกร จำนวน 300 กิโลกรัม

 

 

ห้องเย็นจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย แห่งที่ 1 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และตรวจสอบซากสุกร จำนวน 1,500 กิโลกรัม ซากโค จำนวน 500 กิโลกรัม แห่งที่ 2 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบซากสุกร จำนวน 1,300 กิโลกรัม ซากโค จำนวน 350 กิโลกรัม

ภาคเหนือถูกสกัดหนัก  “เฉลิมชัย” สั่งปศุสัตว์กวาดล้างนำเข้าซากสัตว์เถื่อน

แห่งที่ 3 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบซากสุกร 550 กิโลกรัม ซากโค จำนวน 4,680 กิโลกรัม แห่งที่ 4 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบซากสุกร จำนวน 10,000 กิโลกรัม และแห่งที่ 5 ตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบซากสุกร จำนวน 100 กิโลกรัม ซึ่งจากผลจากการตรวจสอบทั้งหมดพบว่า ตรงกับบัญชีและใบอนุญาตเคลื่อนย้าย (ร.3) และไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

 

 

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุมเข้ม ทำลายแหล่งเนื้อเถื่อน และลงโทษผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ได้ตรวจสอบห้องเย็นเพื่อกันการกักตุนสินค้าอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง