svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“อลงกรณ์” ชูเพชรบุรีโมเดล คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย

09 สิงหาคม 2565

“เพชรบุรี โมเดล” “อลงกรณ์” คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ของยูเนสโก ประกาศเดินตามยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง เกษตรยั่งยืนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของแม่ทัพ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน”

“อลงกรณ์” ชูเพชรบุรีโมเดล คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารมช.พาณิชย์ อดีต ส.ส.เพชรบุรี ดร.กัมพล สุภาแพ่ง คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. อดีต ส.ส.เพชรบุรี นายอาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและ เกษตรกรชาวเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตร ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

“อลงกรณ์” ชูเพชรบุรีโมเดล คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ภายหลังเป็นประธานเปิดงานว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy) นับเป็นจังหวัดตัวอย่างต้นแบบโดยเฉพาะรูปแบบการสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรและอาหารสอดรับกับเป้าหมายรัฐบาลที่จะก้าวไปสู่ประเทศชั้นนำท็อปเทนของโลกในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร โดยขณะนี้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 13 ของโลก จาก 200 กว่าประเทศ

 

“อลงกรณ์” ชูเพชรบุรีโมเดล คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย

 

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โลกและสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤติการณ์ขาดแคลนอาหาร จึงเป็นโอกาสในวิกฤติของประเทศไทยและจังหวัดเพชรบุรีที่จะได้พัฒนาเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการการแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง เกษตรยั่งยืนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร4.0

เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนโดยจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)ทุกจังหวัดรวมทั้งเพชรบุรี เน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต การพัฒนายกระดับเกษตรแปลงใหญ่ การสนับสนุนศพก. สมาร์ทฟาร์มเมอร์และเกษตรกรรุ่นใหม่  การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตร การปรับปรุงระบบบริหารงานของสหกรณ์อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้น

“อลงกรณ์” ชูเพชรบุรีโมเดล คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย

 

การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร การส่งเสริมสนับสนุนการค้าออนไลน์ รวมถึงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอี. และสถาบันเกษตรกรทำให้มั่นใจว่าจะนำพาประเทศไปสู่เกษตรมูลค่าสูงให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายเชิงปฏิรูปซึ่งอนาคตที่ดีกว่ากำลังรออยู่ข้างหน้า

 

“อลงกรณ์” ชูเพชรบุรีโมเดล คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย

 

นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ขับเคลื่อนทุกรูปแบบจะแสดงถึงการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย ทุกขั้นตอนการผลิต มีทั้งการคัดกรองจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และยืนยันกระบวนการผ่านการคัดกรอง ผลผลิตปลอดภัยมีตรารับรอง และเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร.