svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เพชรบุรีคัดเลือก “อลงกรณ์ พลบุตร” เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร”ด้านบริหารรัฐกิจ

25 มกราคม 2565

จังหวัดเพชรบุรีคัดเลือก “อลงกรณ์ พลบุตร” เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร” ด้านบริหารรัฐกิจ ผู้ทุ่มเท เสียสละทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

 

วัตถุประสงค์ของการคัดเลือกดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม

 

 

โดยคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ได้พิจารณาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านศิลปกรรม นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด รวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชน 

 

ทั้งนี้จะมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดีเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทำความดี เพื่อส่วนรวม เพื่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเทศชาติของเรา

 

สำหรับกำหนดการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 จะมีขึ้นในงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2565 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  ภาคราชการ และภาคประชาสังคม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี 

 

สำหรับผลการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 ในด้านต่างๆ  ซึ่ง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น  “คนดีศรีเมืองเพชร” ในด้านบริหารรัฐกิจ

 

สำหรับประวัติ นายอลงกรณ์ พลบุตร

 

-เกิดที่ ตำบลท่าราย อำเภอเมืองเพชรบุรี 

 

 -เรียนที่ รร.ศึกษาปัญหาและอรุณประดิษฐ์ 


-จบปริญญาตรี จากม.ธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

-ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมเกือบ 10 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ 

 

-ได้รับคัดเลือกจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ให้เป็น ”ดาวเด่นแห่งปีของรัฐสภา” 

 

-เป็นผู้ผลักดันโครงการเอทานอล จนได้รับฉายา ”มิสเตอร์เอทานอล” 

 

-เป็นผู้ริเริ่ม และร่วมก่อตั้งองค์กรพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยแห่งเอเซีย (CALD) 

 

-เคยเป็น รมช.พาณิชย์ และทำหน้าที่รมต.เศรษฐกิจอาเซียน  และประธานคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า 

 

-เป็นผู้ก่อตั้ง Bizclub 

 

-เคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 

-เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 4 สมัยจนถึงปัจจุบัน

 

-เป็นอดีต ส.ส.เพชรบุรี และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6 สมัย

 

-ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ 

 

-ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

-นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ประชุมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ (UN International Conference on  Human Settlements) 

 

-เป็นผู้บรรยายพิเศษปริญญาเอก โท ตรี ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

 

-เป็นผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ และเอกชน เช่น
     - บยส. ของศาลยุติธรรม 
     - นธป.ของศาล รธน. 
     - วตท. Tepcot ของหอการค้า 
     - วิทยาการตำรวจ 
     - สถาบันพระปกเกล้า  
     - สวปอ. นบส. วกส. ฯลฯ

 

-เขียนหนังสือ 4 เล่ม เกี่ยวกับด้านต่างประเทศ และการเมือง