svasdssvasds

เพชรบุรีคัดเลือก “อลงกรณ์ พลบุตร” เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร”ด้านบริหารรัฐกิจ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
25 ม.ค. 2565 เวลา 14:03 น.

จังหวัดเพชรบุรีคัดเลือก “อลงกรณ์ พลบุตร” เป็น “คนดีศรีเมืองเพชร” ด้านบริหารรัฐกิจ ผู้ทุ่มเท เสียสละทำคุณประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี 

 

วัตถุประสงค์ของการคัดเลือกดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการทำความดีของคนในสังคม ตลอดจนเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับต้นแบบของสังคม

 

 

โดยคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ได้พิจารณาทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านศิลปกรรม นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ข้าราชการที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด รวมถึงกลุ่มเด็กเยาวชน 

 

ทั้งนี้จะมอบรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณงามความดีเสียสละ เพื่อส่วนรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ทำความดี เพื่อส่วนรวม เพื่อจังหวัดเพชรบุรี เพื่อประเทศชาติของเรา

 

สำหรับกำหนดการมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบุรี “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 จะมีขึ้นในงาน พระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 18-27 กุมภาพันธ์ 2565 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  ภาคราชการ และภาคประชาสังคม ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดเพชรบุรี 

 

สำหรับผลการคัดเลือก “คนดีศรีเมืองเพชร” ประจำปี 2565 ในด้านต่างๆ  ซึ่ง นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น  “คนดีศรีเมืองเพชร” ในด้านบริหารรัฐกิจ

 

สำหรับประวัติ นายอลงกรณ์ พลบุตร

 

-เกิดที่ ตำบลท่าราย อำเภอเมืองเพชรบุรี 

 

 -เรียนที่ รร.ศึกษาปัญหาและอรุณประดิษฐ์ 


-จบปริญญาตรี จากม.ธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

-ได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมเกือบ 10 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ 

 

-ได้รับคัดเลือกจากสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ให้เป็น ”ดาวเด่นแห่งปีของรัฐสภา” 

 

-เป็นผู้ผลักดันโครงการเอทานอล จนได้รับฉายา ”มิสเตอร์เอทานอล” 

 

-เป็นผู้ริเริ่ม และร่วมก่อตั้งองค์กรพรรคการเมืองเสรีประชาธิปไตยแห่งเอเซีย (CALD) 

 

-เคยเป็น รมช.พาณิชย์ และทำหน้าที่รมต.เศรษฐกิจอาเซียน  และประธานคณะกรรมการโลจิสติกส์การค้า 

 

-เป็นผู้ก่อตั้ง Bizclub 

 

-เคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 

-เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 4 สมัยจนถึงปัจจุบัน

 

-เป็นอดีต ส.ส.เพชรบุรี และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6 สมัย

 

-ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษครและสหกรณ์ 

 

-ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

-นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ประชุมการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชาชาติ (UN International Conference on  Human Settlements) 

 

-เป็นผู้บรรยายพิเศษปริญญาเอก โท ตรี ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

 

-เป็นผู้บรรยายพิเศษหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ และเอกชน เช่น
     - บยส. ของศาลยุติธรรม 
     - นธป.ของศาล รธน. 
     - วตท. Tepcot ของหอการค้า 
     - วิทยาการตำรวจ 
     - สถาบันพระปกเกล้า  
     - สวปอ. นบส. วกส. ฯลฯ

 

-เขียนหนังสือ 4 เล่ม เกี่ยวกับด้านต่างประเทศ และการเมือง
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด