svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65

01 เมษายน 2565

เช็คราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศบค. ปรับโซนสีโควิดล่าสุด ให้ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเพชรบุรี”เป็นพื้นที่สีฟ้า หรือ พื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เช็คมาตรการได้ที่นี่ 

จากกรณีที่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 มติผลการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ มีเห็นชอบปรับแบ่งโซนสีโควิดล่าสุด ให้ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบุรี เป็น 2 จังหวัดล่าสุด ที่เป็นพื้นที่สีฟ้า หรือ พื้นที่นำร่องเพื่อการท่องเที่ยว 

 

ทำให้พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว หรือ พื้นที่สีฟ้า เพิ่มขึ้นจาก 8 จังหวัด เป็น 10 จังหวัด มีดังนี้

 1. กทม.
 2. กาญจนบุรี
 3. กระบี่
 4. ชลบุรี
 5. นนทบุรี
 6. ปทุมธานี
 7. พังงา
 8. ภูเก็ต
 9. เพชรบุรี
 10. เชียงใหม่

อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65

โดยมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ และ เพชรบุรี หลังจากขยับเป็นพื้นที่สีฟ้าจะมีมาตรการดังนี้

 

ร้านอาหาร 

: ทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร

 • บริโภคในร้านได้
 • เปิดได้ตามปกติ
 • จำกัดเวลาการบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านไม่เกิน 23.00น.
 • ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. สามารถพิจารณากำหนดมาตรการและเวลาเพิ่มเติมได้ ตามสถานการณ์ของพื้นที่ได้

อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65

ร้านสะดวกซื้อ ตลาด ตลาดนัด

 • เปิดบริการได้ตามปกติ

 

การห้ามออกนอกเคหสถาน

 •  ไม่มีการห้ามออกนอกเคหสถาน

 

Work from home

 • หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น กทม และปริมณฑล ดำเนินการเหมือนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

 

การจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

 • จัดกิจกรรมการรวมกลุ่มตามความเหมาะสม

 

สถานศึกษา ทุกระดับ สถาบันกวดวิชา

 • ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

 
ร้านเสริมสวย ร้านสถานเสริมความงาม ร้านสัก

 • เปิดบริการได้ตามปกติ

 

สถานบริการเพื่อสุขภาพ นวด สปา

 • เปิดบริการได้ตามปกติ

 
ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์

 • เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ 


ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมฯ

จัดงานได้ตามความเหมาะสม 

อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65 อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65 อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65 อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นวันที่ 30 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งศบค. ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการแบ่งพื้นที่โซนสีโควิดล่าสุด ในการแบ่งพื้นที่ควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 เพื่อมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น โดยมีเนื้อหาดังนี้

 

พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 26 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. จังหวัดกระบี่
 3. จังหวัดกาญจนบุรี
 4. จังหวัดขอนแก่น (เฉพาะอําเภอเมืองขอนแก่น อําเภอเขาสวนกวาง อําเภอเปื่อยน้อย อําเภอพล อําเภอภูเวียง อําเภอเวียงเก่า และอําเภออุบลรัตน์)
 5. จังหวัดจันทบุรี (เฉพาะอําเภอเมืองจันทบุรี และอําเภอท่าใหม่)
 6. จังหวัดชลบุรี
 7. จังหวัดเชียงราย (เฉพาะอําเภอเมืองเชียงราย อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน อําเภอเทิง อําเภอพาน อําเภอแม่จัน อําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่สาย อําเภอแม่สรวย อําเภอเวียงแก่น และอําเภอเวียงป่าเป้า)
 8. จังหวัดเชียงใหม่
 9. จังหวัดตราด (เฉพาะอําเภอเกาะกูด และอําเภอเกาะช้าง)
 10. จังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะอําเภอเมืองนครราชสีมา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอโชคชัย อําเภอปากช่อง อําเภอพิมาย อําเภอวังน้ําเขียว และอําเภอสีคิ้ว)
 11. จังหวัดนนทบุรี
 12. จังหวัดบุรีรัมย์ (เฉพาะอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
 13. จังหวัดปทุมธานี
 14. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะเทศบาลเมืองหัวหิน เฉพาะตําบลหัวหินและตําบลหนองแก)
 15. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอําเภอพระนครศรีอยุธยา)
 16. จังหวัดพังงา
 17. จังหวัดเพชรบุรี
 18. จังหวัดภูเก็ต
 19. จังหวัดระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
 20. จังหวัดระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
 21. จังหวัดเลย (เฉพาะอําเภอเชียงคาน)
 22. จังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
 23. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย)
 24. จังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะอําเภอเมืองสุรินทร์ และอําเภอท่าตูม)
 25. จังหวัดหนองคาย (เฉพาะอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอ ท่าบ่อ อําเภอศรีเชียงใหม่ และอําเภอสังคม)
 26. จังหวัดอุดรธานี (เฉพาะอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง อําเภอบ้านดุง อําเภอประจักษ์ศิลปาคม และอําเภอหนองหาน)
 • อัพเดท เชียงใหม่-เพชรบุรี ปรับโซนสีเป็นพื้นที่สีฟ้า เริ่มวันนี้ 1 เม.ย.65

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา