svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จัดใหญ่มหกรรมสินค้า GI ปลุกเศรษฐกิจภาคเหนือคึกคัก

03 กุมภาพันธ์ 2565

พาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดใหญ่มหกรรมสินค้า GI “GI NORTHERN MARKET” สร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคัก

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า งาน GI NORTHERN MARKET  มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน  กระทรวงพาณิชย์มุ่งเน้นส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

 

การส่งเสริมด้านการควบคุมสินค้าให้ได้คุณภาพ การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยนำ  คุณลักษณะเฉพาะพื้นที่มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มศักยภาพ และแสดงถึงมูลค่าของสินค้า GI ที่มีความแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

มหกรรมสินค้า GI

สร้างโอกาสและรายได้ให้กับ SMEs และเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับราคาสินค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้บริโภคที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์โดดเด่น สวยงาม และมีคุณค่า ซึ่งเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงของ 17 จังหวัดภาคเหนือ

 

ด้านนางพิสมนต์ มงคลเทพ พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า งาน GI NORTHERN MARKET มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีการผลักดันเรื่องการเพิ่มคุณค่า (Value Creation) ให้แก่สินค้าและบริการบนฐานความรู้ และนวัตกรรม 

มหกรรมสินค้า GI

ตลอดจนใช้ทุนทางวัฒนธรรม สินค้าอัตลักษณ์  ที่มีความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งเป็นจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะสินค้าของภาคเหนือที่มีความหลากหลาย จากข้อได้เปรียบทางศักยภาพของพื้นที่ การค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับอนุภูมิภาคอื่นได้ รวมถึงยกระดับรายได้ของผู้ผลิตสินค้าชุมชน และธุรกิจให้บริการที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวภาคเหนือได้อย่างยั่งยืน    

 

สำหรับการจัดงาน GI NORTHERN MARKET มหกรรมสินค้า GI สินค้าอนาคต GI และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ และเจรจาธุรกิจการค้า ของจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่  2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1

มหกรรมสินค้า GI

โดยมีผู้ประกอบการจาก  17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงาน จำนวน 50 ร้านค้า อาทิ ข้าว กาแฟ สับปะรด ส้ม ทุเรียน มะขาม กล้วย น้ำผึ้ง ผลผลิตทางการเกษตร ตลอดจนสินค้าแปรรูปเด่นในภาคเหนือ งานผ้าตามอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น เครื่องปั้น  เครื่องเคลือบ  เครื่องเซรามิค เครื่องประดับต่าง ๆ รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) การแสดงจินตลีลา “สีสันแห่งลานนา  The Best of Lanna” กิจกรรมการแสดงบนเวทีตลอดการจัดงาน กิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึกในงาน    ทั้งนี้ ผู้จัดได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด