svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

20 มกราคม 2565

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร เตรียมลุย 3 ภารกิจหลัก ผลักดันขึ้นทะเบียนใหม่ ทำระบบควบคุมคุณภาพ และเพิ่มช่องทางการตลาด เพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการค้า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้นการส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทยอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยผู้ประกอบการและเกษตรกรรายย่อยไม่ถูกกดราคา

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

สร้างกระบวนการผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นที่ของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทำให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้า GI ไทย สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นชุมชนอย่างยั่งยืน

 

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการเห็นผลเป็นรูปธรรม สามารถขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยเพิ่มอีก 18 รายการ รวมเป็น 152 รายการ สร้างมูลค่าเพิ่มรวมกว่า 39,000 ล้านบาท ความสำเร็จดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการช่วยยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

สำหรับรายละเอียดแผนการทำงานในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ ยังคงเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อส่งเสริมสินค้า GI ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดลงพื้นที่ให้ความรู้การขอรับความคุ้มครองสินค้า GI ให้กับชุมชนกว่า 20 แห่งทั่วประเทศ ผลักดันการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนและเร่งรัดการตรวจสอบคำขอทั้งในและต่างประเทศ จัดทำระบบควบคุมคุณภาพให้กับสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว เพื่อรักษามาตรฐานสินค้าและสามารถส่งออกไปต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายกว่า 800 ราย ให้นำตราสัญลักษณ์ GI ไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสินค้า

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้เดินหน้าโปรโมตสินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ การจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางเมือง จัดแสดงสินค้าในงานระดับนานาชาติ อาทิ ThaiFex 2022, STYLE 2022, Rice Matching 2022 ฯลฯ รวมทั้ง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้า GI เพื่อสร้างความโดดเด่นตรงความต้องการของตลาด

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด

“พาณิชย์” กางแผน GI ครบวงจร  ดันสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพิ่มช่องทางการตลาด