วันหยุดราชการ -ธนาคารเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 65 ตรงกับวันใดบ้าง เช็คที่นี่

31 ก.ค. 2565 | 12:13 น.

อัพเดทวันหยุดเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565 เช็คเลยมีวันหยุดราชการกี่วัน วันหยุดยาวมีหรือไม่ วันหยุดธนาคารตรงกับวันอะไร ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2565 กำลังจะผ่านพ้นไป ตอนนี้หลายคนเริ่มมองหาวันหยุดเดือนสิงหาคมกันแล้วว่าจะได้หยุดกี่วัน หรือบางคนตอนนี้มองยาวไปจนถึงเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565 เรียกได้ว่าวางแผนกันยาวๆไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียว

 

วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ" จึงขอรวบรวมข้อมูลวันหยุดทั้งหลาย ตั้งแต่วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร วันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ วันหยุดยาว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565 โดยจะตรงกับวันไหน เนื่องในโอกาสอะไรบ้างนั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

 

วันหยุดราชการตั้งแต่เดือน ส.ค.- ธ.ค. 65 (ตามประกาศของครม.) 


เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

 
เดือนตุลาคม 2565 

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช )

 
เดือนธันวาคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )
 • *วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565)
 • วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี 
   

วันหยุดธนาคาร ตั้งแต่เดือน ส.ค. - ธ.ค. 65 (ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) 

เดือนสิงหาคม 2565 

 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

 
เดือนตุลาคม 2565

 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 • *วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 วันหยุดเพิ่มเติม
 • วันจันทร์ที่  24 ตุลาคม 2565 ชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565) 

 
เดือนธันวาคม 2565

 • วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 
 • วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ  (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 ) เดือนสิงหาคม 2565 
 • วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 

 
วันหยุดธนาคาร 2565

เมื่อมาดูปฏิทินวันหยุดแล้วจะพบว่าเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565 มีวันหยุดยาว โดยจะเป็นช่วงวันไหน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เดือนสิงหาคม 2565 มีวันหยุดยาว 1 ช่วง ได้แก่

 • เดือนนี้ มีวันหยุดในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ เมื่อรวมกับวันหยุดสัปดาห์เสาร์ที่ 13  - อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม2565 ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน 


เดือนตุลาคม 2565 มีวันหยุดยาว 2 ช่วง ได้แก่

 • เดือนนี้มีวันหยุด 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรัฐประกาศให้วันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ส่งผลให้กลายเป็นวันหยุดยาว 4 วันติด (วันพฤหัสบดี 13 -วันอาทิตย์ 16  ตุลาคม 2565)

 
 

 • ต่อมาในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 วันปิยมหาราช ) เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน
   

เดือนธันวาคม 2565 มีวันหยุดยาว 3 ช่วง ได้แก่

 • เดือนธันวาคม มีวันหยุดเริ่มที่ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุดยาว 3 วัน (วันเสาร์ที่ 3 - วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 )

 

 • ต่อมาในวันวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565  วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 วันรัฐธรรมนูญ )เมื่อรวมกับวันหยุดสุดสัปดาห์เสาร์ -อาทิตย์ ทำให้มีวันหยุด 3 วัน (วันเสาร์ที่ 10 -วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565)

 
 

 • ช่วงส่งท้ายปลายปี รัฐได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2565 และในวันวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 วันสิ้นปี และเมื่อรวมกับวันหยุดปีใหม่คือวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 และวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 ซึงเป็นวันหยุดชดเชยปีใหม่ 2566 ส่งผลให้ช่วงส่งท้ายปีมีวันหยุดยาวรวม 4 วัน