ป.ป.ช. กางแผนปี 2566 ขันน็อตปราบโกงเข้มข้นทั่วประเทศ

09 ก.ย. 2565 | 08:55 น.

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กางแผนทำงานปี 2566 เน้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เข้มข้นมากขึ้น ปักธงหน่วยงานเล็ก ๆ ทั้ง สำนักงานเขตของ กทม. , สถานีตำรวจ และหน่วยงานระดับอำเภอ

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชการ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เปิดเผยในงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เรื่อง “STRONG Together ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” จัดโดย ป.ป.ช. ว่า 

 

ในปี 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. จะเน้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการระดับต่ำกว่ากรม เช่น สำนักงานเขตของ กทม. , สถานีตำรวจ และหน่วยงานระดับอำเภอ เพื่อจะได้ดูแลให้หน่วยงานเหล่านี้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้เชื่อว่า หากทำได้ตามเป้าหมาย จะช่วยให้ประเทศไทยใสสะอาดมีความโปร่งใส มากขึ้น ขณะเดียวกัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานให้สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าไปสำรวจและประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจเพิ่มอีกว่ากว่า 1,000 แห่งด้วย

 

พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า แม้ว่าในปีหน้า การประเมิน ITA จะยังคงเครื่องมือในการประเมินไว้แบบเดิมก่น แต่ในปีต่อ ๆ ไปก็เตรียมพิจารณาเพิ่มเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามา เพราะในการทำงานก้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2566 มีความท้าทายหลายอย่าง โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง และการวิเคราะห์สถานการณ์ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูล เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ 

ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ระบุด้วยว่า ที่ผ่านมามีประชาชนร้องเรียนมายังป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง ถึงเรื่องการขออนุญาตในท้องถิ่น โดยเฉพาะเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ล่าสุดได้มอบนโยบายให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น พร้อมกับแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ 

 

ส่วนในการเสนอกฎหมายสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช. กำลังผลักดันกฎหมายเช่น กฎหมายชะลอฟ้อง และ กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกระบวนการแล้ว

 

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช  ยังเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณามอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด เป็นผู้นำในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเป็นกรรมการ เพื่อคอยสนับสนุนข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการป้องกัน และนำไปสู่การปราบปรามต่อไป