คดีเด่นป.ป.ช. : คุกอดีตพนง.แบงก์ออมสิน 128 ปี 384 เดือน คดียักยอกเงินลูกค้า

31 ส.ค. 2565 | 11:47 น.

โฆษกป.ป.ช.เผยศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิพากษาพนักงานเทลเลอร์ ธนาคารออมสิน สาขาคำเขื่อนแก้ว ยโสธร ปลอมลายมือชื่อลูกค้าในใบถอนเงิน แล้วถอนเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ทำผิดรวม 64 กระทง จำคุก 128 ปี 384 เดือน

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไต่สวน ผู้ถูกกล่าวหา รายของ นางจุรีรัตน์ หรือ ธนภรณ์บุญดาว เป็นคดีหมายเลขดำ ที่ 53921581 คดีหมายเลขแดง ที่ 03749355 


โดยมติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้ง ที่ 352-10/2555 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง กล่าวหา นางจุรีรัตน์ หรือ ธนภรณ์ บุญดาว เมื่อ ครั้งดำรงตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการระดับ 7 ทำหน้าที่พนักงานเทลเลอร์ ธนาคารออมสิน สาขาคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มีพฤติกรรม ปลอมลายมือชื่อลูกค้าในใบถอนเงิน แล้วถอนเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

โดยเห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 4 และมาตรา 11 และตาม ป.อ. มาตรา 264 มาตรา 265 และมาตรา 268 ประกอบ มาตรา 90 และมาตรา 91


โฆษก ป.ป.ช.ระบุว่า หลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูล ได้ส่งความเห็น พร้อมสำนวนให้อัยการสูงสุด โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบ ภาค 3 มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ ที่ อท 98/2563 คดีหมายเลขแดงที่ อท 46/2564 โดยพิพากษา ว่า

จำเลยมีความผิดตาม มาตรา 4 และมาตรา 11 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรม ต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด ไปตามมาตรา 91 โดยแต่ละกระทงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตาม มาตรา 4 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตาม ป.อ. มาตรา 90 จำคุกกระทงละ 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวม 64 กระทง จำคุก 128 ปี 384 เดือน


เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวด้วยว่า มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 142/2565 วันที่ 28 กันยายน 2564 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุด จะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบภาค 3 คดีนี้จึงถึงที่สุด