เปิดข้อมูลทุจริต "เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง-เราชนะ" ดำเนินคดีอาญากี่คดี

17 ส.ค. 2565 | 05:13 น.

เปิดข้อมูลทุจริตโครงการรัฐ ทั้ง ‘เราเที่ยวด้วยกัน-คนละครึ่ง-เราชนะ’ ดำเนินคดีอาญา 639 คดี ส่วนใหญ่ถูกดำเนินคดีฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง

อัพเดทความคืบหน้าทุจริตโครงการรัฐ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การดำเนินคดีอาญากับผู้ทุจริตโครงการเราเที่ยวด้วยกัน, โครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีการดำเนินคดีอาญาระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 64 - 1 เม.ย. 65 รวมทั้งสิ้น 639 คดี จำแนกเป็น

  1. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบการทุจริต 529 คดี
  2. โครงการคนละครึ่ง พบการทุจริต 106 คดี
  3. โครงการเราชนะ พบการทุจริต 4 คดี

ทั้งนี้ผู้ทุจริตส่วนใหญ่ถูกดำเนินคดีฐานความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกง รวมกันฉ้อโกง ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกง โดยนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

 

ขณะที่ความคืบหน้าในการดำเนินคดี มีคดีที่อยู่ระหว่างการสอบสวน 541 คดี สอบสวนเสร็จส่งพนักงานอัยการแล้ว 55 คดี และอื่นๆ 43 คดี เช่น ชดใช้ค่าเสียหายก่อนร้องทุกข์ และถอนคำร้องทุกข์