svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อบรบ "ใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห โดรนไร้คนขับ" ตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์

06 กันยายน 2565

"กรมปศุสัตว์” จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห การใช้โดรนไร้คนขับในการควบคุมสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพสัตว์" ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

อบรบ  "ใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห โดรนไร้คนขับ" ตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์

 

วันที่ 6 กันยายน 2565  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห และการใช้อากาศยานไร้คนขับในการควบคุมสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพสัตว์แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์" มีกำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน 2565 ณ เดอะทรี ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อบรบ  "ใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห โดรนไร้คนขับ" ตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์

 

โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 25 ราย ประกอบด้วยนายสัตวแพทย์ สัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานสัตวบาล จากส่วนกลาง สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน  14 จังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง หลักการการใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห และการใช้อากาศยานไร้คนขับในการควบคุมสัตว์อย่างมีสวัสดิภาพสัตว์

 

อบรบ  "ใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห โดรนไร้คนขับ" ตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์

 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเข้าหาตัวสัตว์

 

 

อบรบ  "ใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห โดรนไร้คนขับ" ตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์

การประเมินสุขภาพสัตว์ ก่อนใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบ และแนวทางการขนย้ายสัตว์ที่สลบตามหลักการจัดการตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ที่ถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป

 

อบรบ  "ใช้ปืนยิงยาสลบ เครื่องส่งแห โดรนไร้คนขับ" ตามกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์