อัพเดท “เงินช่วยเหลือชาวนา” จ่ายไร่ละ 700 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ รับสูงสุด 3,500 บาท

03 สิงหาคม 2565

ดับฝัน “ศูนย์ข้าวชุมชน” “ปราโมทย์-ณัฐวุฒิ” อัพเดท “เงินช่วยเหลือชาวนา” แจ้งข่าวดี พลิกมติ งบ “กรมการข้าว” 1.5 หมื่นล้าน ปรับเปลี่ยนให้ ธ.ก.ส. โอนเข้าบัญชี ชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน จ่ายไร่ละ 700 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ รับสูงสุด 3,500 บาท ยันไม่ทิ้ง “ไร่ละ 1,000 บาท” นบข.ประชุม ถามทันที

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า "เงินช่วยเหลือชาวนา"  อัพเดทล่าสุด ได้รับข่าวดีจาก คุณณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร เงินงบประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ที่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน ให้ปรับเปลี่ยนเป็นจ่ายเงินตรงให้ชาวนา 4.6 ล้านครัวเรือน จ่ายไร่ละ 700 บาท รับสูงสุดไม่เกิน 5 ไร่ ก็คือ 3,500 บาท ให้โอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.ถึงชาวนาโดยตรง ส่วนชาวนาจะนำเงินไปซื้ออะไรหรือจะไปรวมเงินกันซื้อเครื่องจักรภายหลังเป็นเรื่องของแต่ละที่ไป โดยให้ตัดคำว่า “ศูนย์ข้าวชุมชน" ออก

 

อัพเดท “เงินช่วยเหลือชาวนา”  จ่ายไร่ละ 700 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ รับสูงสุด 3,500 บาท

 

“การได้เงินเบื้องต้น ก็ยังดีกว่าที่จะให้เงินผ่านศูนย์ข้าวชุมชน อย่างไรก็ดีหากมีการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อไร จะทวงถาม "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ทันที สมาคมก็จะเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือชาวนาทั้งประเทศ และก็ต้องขอขอบคุณณัฐวุฒิ และ  คุณประภัตร โพธสุธน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งชาวนาที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ ทางสมาคมยืนยันว่าจะทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวนา ไม่ใช่เอาชาวนาไปเล่นการเมือง เป็นเครื่องต่อรองนักการเมือง”