โวย สศก.ใช้ต้นทุนน้ำนมดิบ 2 ปีที่แล้ว ปรับราคาน้ำนมใหม่ ไม่เป็นธรรม

21 ก.ค. 2565 | 11:37 น.

เครือข่ายยุวเกษตรกรโคนมแห่งประเทศไทย นัดบุกยื่นหนังสือ “ปลัดเกษตร” ประธานมิลค์บอร์ด วันพรุ่งนี้ พร้อมนำโครงสร้างต้นทุนผลิตโคนมใหม่ให้ แฉข้อมูลต้นทุน สศก. เพี้ยน ใช้ข้อมูลเดิม 2 ปีที่แล้ว ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่เป็นธรรม ปรับราคาใหม่ 2.25 บาท/กก. ยังไม่คุ้มต้นทุน

นที โดดสูงเนิน

 

นายนที โดดสูงเนิน ประธานเครือข่ายยุวเกษตรกรโคนมแห่งประเทศไทย เผย “ฐานเศรษฐกิจ” ในวันพรุ่งนี้จะไปยื่น หนังสือ กับดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือมิลค์บอร์ด เพื่อเรียกร้องในการเพิ่มราคารับซื้อน้ำนมดิบให้เกษตรกร ทั้งประเทศ ตามมติ  2.25 บาท/กิโลกรัม เป็นกิโลกรัมละ 19.75 บาท ซึ่งไปทวงว่านมจะขึ้นวันไหน  ปรับราคาได้วันไหน?

 

นอกจากนี้ทางเครือข่ายฯ ได้นำต้นทุนที่แท้จริงให้แก่ปลัดเกษตรฯ เพื่อนำไปประกอบในการพิจารณาว่าต้นทุนที่แท้จริงได้รวบรวมมาจะเห็นว่า การปรับราคาใหม่  19.75 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรก็ยังขาดทุน เพราะโดยเฉลี่ยต้นทุนที่น้ำนมดิบ 1 กิโลกรัม  21.70 บาท/กิโลกรัม ยังขาดทุนอยู่ 1.95 บาท/กิโลกรัม

 

"แต่พอรับไหว แต่ถ้ามากกว่านี้ก็แย่ ซึ่งในส่วนดังกล่าวนี้ยังไม่มีบวกในเรื่องคุณภาพน้ำนมดิบ หากเกษตรกรทำน้ำนมดิบมีคุณภาพจะได้บวกเงินพิเศษ 1.50-1.57 บาท/กิโลกรัม จะทำให้เกษตรกรมีกำไรประมาณ 25-30 สตางค์ต่อกิโลกรัม อย่างน้อยไม่ขาดทุนก็ยังดี"

 

นอกจากนี้ขอให้มีมาตรการอื่นควบคู่ด้วย เช่น  ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ โดยการออกมาตรการควบคุมราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ และต้นทุนปัจจัยการผลิต อื่นๆ และขอให้รัฐบาลจัดสรรสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโดนม

 

เปิดโครงสร้างราคาน้ำนมดิบ

 

นายนที กล่าวว่า สิ่งที่เครือข่ายฯ อยากจะสะท้อนต้นทุนโครงสร้างน้ำนมดิบ เนื่องจากเห็นว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ข้อมูลที่ผ่านมาไม่ตรงกับความเป็นจริงสักเท่าไร เพราะ สศก.เก็บข้อมูลสำรวจทุก 2 ปี แล้วสภาวะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นควรจะเก็บใหม่หรือไม่ จึงเห็นว่าราคาที่ปรับให้ ไม่ได้สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริง ทางเครือข่ายจึงต้องนำข้อมูลที่แท้จริง มีการสำรวจจริงส่งให้ปลัดเกษตรฯ ในฐานะประธานมิลค์บอร์ด พิจารณาควบคู่ ว่าต้นทุนน้ำนมดิบ 21.70 บาท/กิโลกรัม แล้ว

 

ต้นทุนน้ำนมดิบ (คลิกอ่าน