ม.หอการค้าฯชี้ ประชาชนไม่เห็นด้วยเปิดเสรีกัญชา ชี้ห่วงเยาวชนเข้าถึงง่าย

21 ก.ค. 2565 | 07:41 น.

ม.หอการค้าชี้ ประชาชนไม่เห็นด้วยเปิดเสรีกัญชา  ชี้ห่วงเยาวชนเข้าถึงง่าย แม้นโยบายเสรีกัญชาจะทำให้ประชาชนตื่นตัวแต่ก็มีความกังวล   แต่คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดในช่วง 3 ปีข้างหน้า ตลาดกัญชาจะโต 10-15% มีมูลค่าสูงถึง 42,800 ล้านบาท

นายธนวรรธน์  พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าหลังจากมีการปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ มาเกือบ 2 เดือน ประเด็นนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั้งในมุมบวก และมุมลบ   ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศต่อนโยบายกัญชาเสรี พบว่า มีการตื่นตัวเป็นอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่ ยังไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรี  เนื่องจากกังวลถึงการใช้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากที่สุด รวมทั้งก่อให้เกิดการเสพติดกัญชา

นายธนวรรธน์  พลวิชัย อธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยจากกลุ่มตัวอย่าง 1,215 ตัวอย่างทั่วประเทศ ช่วงอายุ 20 ปีขึ้นไป พบว่า ส่วนใหญ่ถึง 75% จะไม่ซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาที่มีวางขายทั่วไป เพราะยังกังวลผลข้างเคียง

และขาดความรู้และมาตรฐานการผลิต รวมไปถึงกลัวการใช้เกินขนาด ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ 58.3% ยังไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรี เพราะห่วงการใช้กัญชาในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ก่อให้เกิดการเสพติด /และการใช้เกินขนาดในยารักษาโรค

 ส่วนอีก 41.7% ที่เห็นด้วยกับการเปิดเสรีนั้น เพราะจะเกิดประโยชน์ทางการแพทย์และสันทนาการ แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และควรมีบทลงโทษที่รุนแรงเมื่อมีการทำผิดกฏในการใช้กัญชา รวมทั้งกำหนดขอบเขตของการเปิดเสรีให้ชัดเจน

ส่วนกระแสตอบรับการเปิดเสรีกัญชาในโซเชียลมีเดีย พบว่า การปลดล็อกกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน คนไทยตื่นตัวสูงมากหาข้อมูลกัญชาในอินเตอร์เน็ตสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก จากก่อนหน้านี้อยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก ก่อนจะเซิลลดลงเรื่อยๆ และยังมีการกล่าวถึงกัญชาในโซเชียลมีเดีย เพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มอายุ 18-24 ปี ส่วนใหญ่เป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกเชิงลบมากกว่า หลังจากมีกระแสข่าวถึงผลกระทบมากขึ้น ในการใช้กับกลุ่มเด็กเยาวชนเช่นกัน แต่ในเชิงบวก กัญชา ถือเป็นความหวังใหม่ทางธุรกิจ และประโยชน์ทางการแพทย์

ทั้งนี้ มีการประเมินมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมกัญชา จากการประมาณการณ์พื้นที่เพาะปลูกกัญชง-กัญชา ล่าสุดณเดือนเมษายน 2565 ไทย มีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 7,500 ไร่ มีมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ รวมกว่า 28,000 ล้านบาททั้งในประเทศและส่งออก และมีการคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดในช่วง 3 ปีข้างหน้า จะโตได้ 10-15% มีมูลค่าสูงถึง 42,800 ล้านบาท

“หากดูผลสำรวจสะท้อนว่าประชาชนมีความกังวลเชิงลบทางสังคม แต่ไม่ปฏิเสธว่ากัญชา มีประโยชน์และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และเกษตรกร ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตเกษตรกร จะได้ประโยชน์ประมาณ 1 ใน 3 ของเกษตรกรทั้งหมด เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในต้นน้ำของธุรกิจกัญชง-กัญชา เพราะขายได้ทั้งต้น คาดว่ารายได้เฉลี่ยต่อไร่ จะสูงถึง 8 แสน - 1 ล้าน 2 แสนบาทต่อไร่ต่อปี จากราคากัญชาขณะนี้ที่อยู่ในระดับสูง หากเทียบกับการปลูกข้าว รายได้จะอยู่ที่หลักหมื่นเท่านั้น และส่งผลต่อเนื่องไปถึงกลางน้ำ จะเริ่มมีวิสาหกิจเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเช่นกันในการทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนให้ความรู้ /ทำการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม เพราะปลายทางจะเกิดประโยชน์ทางการแพทย์ ทำยารักษาโรค และอาหารเพื่อสุขภาพ”