svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ชาวบ้านพะวอเฮ ได้ฤกษ์ตอกเสาเข็มใหม่แก้สะพานทรุดข้ามห้วยแม่ละเมา

17 กรกฎาคม 2565

ชาวพะวอ อ.แม่สอด เฮ สิงหาคม 2565 ตอกเสาเข็มสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมา  ที่ถูกน้ำป่าซัดจนตอม่อทรุด ขึ้นป้ายขอบคุณ “สส.ชัยวุฒิ” – พ่อเมืองตาก และ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565  ราษฎร ชาวตำบลพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก นำโดยนายวุฒิชัย วงศ์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก  นายสุพจน์ กาใจ กำนันตำบลพะวอ,จ.ส.ต.เพชร เขียววงษ์ ประธานสภา อบต.พะวอ  นายคำสิงห์  มั่นจิ๋ว  รองประธานสภา อบต.พะวอ นายรำไพ เหมือยมะโน  ส.อบต.หมู่ 2. ต.พะวอ  

 

ได้ขึ้นป้ายเพื่อแสดงความขอบคุณ นายชัวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก,แขวงทางหลวงชนบทตาก เขตทางหลวงชนบท ที่ 8. นครสวรรค์ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8. และ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตาก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ชาวบ้านพะวอเฮ ได้ฤกษ์ตอกเสาเข็มใหม่แก้สะพานทรุดข้ามห้วยแม่ละเมา

ชาวบ้านพะวอเฮ ได้ฤกษ์ตอกเสาเข็มใหม่แก้สะพานทรุดข้ามห้วยแม่ละเมา

ที่สนับสนุน ประสานงาน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมา หมู่ที่ 2 กับหมู่ที่ 9 ต.พะวอ  จนโครงการดังกล่าวผ่านความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้าง ในอำนาจของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี  จำนวน 6,358,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพานผิวจราจร กว้าง 9 เมตร ไม่มีทางเท้า ความยาว 60 เมตร พร้อมถนนเชิงลาด โดยจะเริ่มดำเนินโครงการภายในเดือนสิงหาคม 2565 นี้

 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก กล่าวว่าในเดือนสิงหาคม 2565 นี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมา หมู่ที่ 2 บ้านแม่ละเมา - หมู่ที่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เกิดอุทกภัย (น้ำป่าไหลหลาก) ในพื้นที่ ส่งผลให้สะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมา ที่เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 ไปยังพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด  

 


 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคา ซึ่งจะมีการเสนอราคาในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ ประชาชนบ้านแม่ละเมา หมู่ 2 และบ้านแม่ละเมาสามัคคี หมู่ 9 รวมถึงหมู่บ้านข้างเคียง จะสามารถเดินทางสัญจรไป-มาได้สะดวกดังเดิม

 

นายธงไชย ชมถนอม  รองผู้อำนวยการเขตทางหลวงชนบทตาก ที่ 8. (นครสวรรค์)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับงานการประสาน การขอให้ออกแบบโครงการก่อสร้าง  กล่าวว่า ภายหลังได้รับการประสานจากผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก (นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์)  ทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบ และจะได้ประสาน ของบประมาณจากส่วนกลางในการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ตามข้อเสนอของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตาก 

รายงานข่าวแจ้งว่า  นายธงไชย ชมถนอม รองผู้อำนวยการเขตทางหลวงชนบทตาก ที่ 8  (นครสวรรค์)  เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก    ได้เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ โดยมีรายละเอียดโครงการ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี  (ตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ชื่อโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมา บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 – บ้านแม่ละเมาสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ความยาว 60.00 เมตร

 

ด้วยบ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 และบ้านแม่ละเมาสามัคคี หมู่ที่ 9 ในพื้นที่ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก ประสบปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ทำให้กระแสน้ำกัดเซาะตอม่อสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาทำให้สะพานชำรุดเสียหาย และองค์การบริการส่วนตำบลพะวอได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพาน คสล.ช้ามลำห้วยแม่ละเมาบ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 - บ้านแม่ละเมาสามัคคี หมู่ที่ 9

 

ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ทางหลวงชนบท ที่ 8 . และแขวงทางหลวงชนบทตาก  จึงได้ออกแบบทำแผนดำเนินงานก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมา เพื่อให้การเดินทางสัญจรทั้งสองฝั่งลำห้วยได้สะดวกทุกฤดูกาล และมีความปลอดภัย ของประชาชน บ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 และบ้านแม่ละเมาสามัคคี หมู่ที่ 9 และหมู่บ้านใกล้เคียง ในพื้นที่ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งจังหวัดที่ต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน โดยโครงการนี้ จะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคม 2565  ซึ่งคาดว่าจะใช้ ระยะเวลาดำเนินงาน ประมาณ 210 วัน หรือประมาณ 7 เดือน โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ทางหลวงชนบท เขต 8. นครแม่สอด ,แขวงทางหลวงชนบทตาก

 

ซึ่งโครงการนี้จะสามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหา ให้กับพี่น้องประชาชน ตามวัตถุประสงค์ ประชาชนบ้านแม่ละเมา หมู่ที่ 2 และบ้านแม่ละเมาสามัคคี ในการ เดินทางสัญจรไป – มาได้สะดวกทุกฤดูกาล และมีความปลอดภัย

 

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เมื่อการก่อสร้างแล้ว จะส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)พะวอ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาต่อไป