กลับมาแล้ว เปิดเดินรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์รับทัวริสต์มาเลย์เที่ยวสงขลา

15 กรกฎาคม 2565

เปิดเดินขบวนรถหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์  จำนวน 4 ขบวน  เริ่ม 15 กรกฎาคม 2565 รองรับผู้โดยสาร 380 คนต่อขบวน ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน และการเดินทางนักท่องเที่ยวมาเลเซียเข้าหาดใหญ่

นายณรงค์ฤทธ์ การิกาญจน์ นายสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว”ว่าตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดให้บริการขบวนรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์  จำนวน 4 ขบวน (ไป-กลับ) และทั้ง 4 ขบวนจะเดินทางไปถึงสถานีปาดังเบซาร์ฝั่งประเทศมาเลเซีย

 

“ในแต่ละขบวนที่เปิดให้บริการจะมีตู้โดยสารประมาณ 4-5 ตู้ ขึ้นอยู่กับปริมาณผู้โดยสาร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 380 คนต่อขบวน”

กลับมาแล้ว เปิดเดินรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์รับทัวริสต์มาเลย์เที่ยวสงขลา

กลับมาแล้ว เปิดเดินรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์รับทัวริสต์มาเลย์เที่ยวสงขลา

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวและว่า ขบวนรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ หยุดทำการเดินรถในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ขบวนรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเนื่องจากค่าโดยสาร 50 บาทเท่านั้น

 

นอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนแล้ว ยังช่วยรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งนักท่องเที่ยวมาเลเซียจะเดินทางโดยรถไฟ KTM ความเร็วสูง มาที่สถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) แล้วต่อขบวนรถไฟจากปาดังเบซาร์-หาดใหญ่   

กลับมาแล้ว เปิดเดินรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์รับทัวริสต์มาเลย์เที่ยวสงขลา

กลับมาแล้ว เปิดเดินรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์รับทัวริสต์มาเลย์เที่ยวสงขลา

สำหรับขบวนรถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ ทั้ง 4 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนที่ 947 ออกจากสถานีชุมทางหาดใหญ่เวลา 07.30 น. ถึงสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) 08.18 น. ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) เวลา 08.22 น. ถึงสถานปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) เวลา 08.25 น.

 

ขบวนที่ 948 เดินทางออกสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) เวลา 08.55 น. ถึงสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) เวลา 08.58 น. ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) เวลา 09.00 น. ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่เวลา 09.50 น.

 

ขบวนที่ 949 ออกจากสถานีชุมทางหาดใหญ่เวลา 14.00 น. ถึงสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) เวลา 14.55 น. ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) เวลา 14.58 น. ถึงสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) เวลา 15.00 น.

 

ขบวนที่ 950 ออกจากสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) เวลา 15.40 น. ถึงสถานีปาดังเบซาร์ (ฝั่งไทย) เวลา 15.43 นาที ออกจากสถานีปาดังเบซาร์(ฝั่งไทย) เวลา 15.46 น. ถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่เวลา 16.35 น.