svasdssvasds

จัดใหญ่ "งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 65" จ.อุบลราชธานี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
20 มิ.ย. 2565 เวลา 8:13 น. 105

"ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว" เผย ลุยต่อเตรียมจัดใหญ่ งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในส่วนของภาคกลาง ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอันเสร็จสิ้นลงไปแล้ว

 

แต่กรมการข้าวยังมีการจัดงานในระดับเขต โดยในส่วนของภาคอีสาน จะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีท่านดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว

ภายในงานจะขนขบวนนิทรรศการที่น่าสนใจด้านข้าว  เทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุน ตลอดจนการฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน

 

และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต 

จัดใหญ่ "งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 65" จ.อุบลราชธานี

การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งให้เกษตรกรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

และยังจะเป็นการยกระดับของภาคเกษตรกรรมให้มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงสู่ภาคเกษตรกรรมและพี่น้องเกษตรกรได้จริง 

จัดใหญ่ "งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 65" จ.อุบลราชธานี
 

จัดใหญ่ "งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 65" จ.อุบลราชธานี

นอกจากนี้ยังได้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานนอกภาคมาร่วมจัดนิทรรศการมากกว่า 10 หน่วยงาน ที่มานำเสนอแนวความรู้ด้านข้าวในรูปแบบต่าง ๆ และที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice news Channel อีกด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง