svasdssvasds

บอร์ด กยท.เตือน “ขึ้นทะเบียน” ปรับปรุงข้อมูล ภายใน 30 มิ.ย.

16 มิ.ย. 2565 เวลา 5:09 น. 3.4k

“สุนทร” บอร์ด กยท. แจ้งข่าว ชาวสวนสวนยาง “ขึ้นทะเบียน” ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน ภายใน วันที่ 30 มิ.ย. เพื่อรับสิทธิสวัสดิการ กยท. เพียบ ทั้งเงินอุดหนุน เงินกู้ยืม ประกันภัยอุบัติเหตุ รับความช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

นายสุนทร รักษ์รงค์ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ด กยท.) และ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊ก สุนทร รักษ์รงค์  แจ้งข่าว พี่น้องชาวสวนยางที่รัก เกษตรกรชาวสวนยางทั่วไทย 1.8 ล้านราย พื้นที่ 23 ล้านไร่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ์(บัตรสีเขียว)และเปิดโอกาสให้ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์(บัตรสีชมพู) มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ภายใน 30 มิถุนายน 2565 เพื่อทำเป็นสมุดเล่มเหลือง กยท.

 

ประเด็นพี่น้องชาวสวนยางไม่มีเอกสารสิทธิ์สามารถขึ้นทะเบียนกับ กยท.ได้ ต่อสู้กันมาหลายปี มาสำเร็จในสมัยนี้ ที่มี 4 ทหารเสือเป็นบอร์ดการยาง หลายคนยังสับสน ไม่เข้าใจ ถามกันมามากมาย

 

สมุดทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง

 

มีข้อสรุปชัดๆ ดังนี้

1.ตามประกาศ เกษตรกรชาวสวนยางทุกคนครับ ต้องมาติดต่อ กยท.ทั้งบัตรสีเขียว บัตรสีชมพู และคนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน

 

2.ต้องนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูปมาด้วย หรือมาถ่ายรูปที่ กยท.เพื่อนำมาติดบัตรสมุดเล่มเหลืองและเอกสาร

 

3.ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียง เซ็นรับรองแค่เพียงคนเดียว ใครก็ได้ใน 4 คนนี้ ไม่ใช่เซ็นทั้ง 4 คน

 

นายสุนทร กล่าวว่า เรื่องนี้สับสนเยอะว่าถ้ามีสมุดเล่มเขียว ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้ว ไม่ต้องมาปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย เข้าใจผิดครับ คนละเรื่องกันเลย รีบมาติดต่อ กยท.ภายใน 30 มิถุนายน 2565 นะครับ ไม่เช่นนั้นท่านจะเสียสิทธิหลายประการ

 

 

อนึ่ง เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทย

 

สิทธิประโยชน์

- สิทธิได้รับเงินอุดหนุน และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพการท่าสวนยาง

- สิทธิสวัสดิการและเงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่ กยท. กำหนด

- การส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม และพัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

- สิทธิประโยชน์การได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ

-สิทธิประกันภัยอุบัติเหตุ (คลิกตรวจสอบสิทธิ)

 

 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง  ต้องถือครองสวนยางไม่น้อยกว่า 2 ไร่

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด